REFLECȚII DESPRE ZIUA DE 9 MAI SAU DE CE TREBUIE SĂ SĂRBĂTORIM VICTORIA ASUPRA NAZISMULUI


Un soldat german împușcă un evreu ucrainean în timpul unei execuții în masă în o. Vinnița (Ucraina). Pe dosul acestei fotografii, găsite într-un album, care aparținea unui soldat german, era scris: ”Ultimul evreu din Vinnița”.

În ultima vreme tot mai multă lume pune la îndoială însemnătatea sărbătorii de 9 Mai și clevetesc în mod dezgustător această sărbătoare a întregii umanități.

Cică, ce atribuție au moldovenii cu ”lupta între cele 2 sisteme totalitare”, ce legătură are 9 mai cu Moldova, mai bine moldovenii ar fi dezertat și s-ar fi ascuns prin păduri de mobilizarea în Armata Roșie, ș.a.m.d.

Iată eu am selectat cîteva imagini, unde este prezentată o parte infimă din ”isprăvile” naziștilor ”civilizați europeni”, care, chipurile, serveau copiii cu ciocolată, nu se atingeau de nimic și ajutau prin gospodărie. Iată împotriva lor a luptat Uniunea Sovietică împreună cu aliații occidentali. De fapt, cea mai mare parte a imaginilor a fost făcută anume de aliații anglo-americani. Vă preîntîmpin din timp, că fotografiile pot fi văzute doar de cei cu nervii puternici.


O fată rusă de 18 ani se uită în obiectivul camerei în timpul eliberării lagărului de concentrare Dachau. Mai mult de 200.000 de persoane au fost reținute în acest lagăr între 1933 și 1945, dintre care 31.591 au decedat din cauza bolilor, malnutriției, sinuciderilor. Spre deosebire de Auschwitz, Dacau nu era un lagăr de exterminare, dar condițiile de viață erau într-atît de îngrozitoare, încît sute de oameni mureau în fiecare săptămînă.


Soldați germani interoghează evrei după desființarea ghetoului din Varșovia, 1943. În octombrie 1940 naziștii au adunat circa 3 milioane de evrei din Polonia în ghetoruri supraaglomerate. În cel mai mare din ele, ghetoul din Varșovia, mii de evrei au murit din cauza bolilor și a foametei, chiar înainte ca naziștii să înceapă deportarea lor în lagărul morții din Treblinka. Răscoala din Ghetorul din Varșovia a avut loc în perioada 19 aprilie – 16 mai 1943 și a început după ce naziștii au intrat în ghetou pentru a-i deporta pe locuitori. Rezistența a fost zdrobită de trupele germane.


Un bărbat cară cadavrele evreilor morți în ghetorul din Varșovia, 1943. Oamenii mureau de foame pe străzi. În fiecare zi, cam la orele 4-5 de dimineață, cărucioarele funerale strîngeau cadavrele de pe ulițe. Trupurile evreilor morți apoi erau arse în gropi adînci.


Un grup de evrei, printre care și un băiețel mic, este escortat din ghetoul din Varșovia de soldații naziști, 19 aprilie 1943. Fotografia, făcută de generalul trupelor SS Stroop, a fost folosită ca dovadă la tribunalul de la Nurnberg din 1945.


După răscoală, Ghetoul din Varșovia a fost distrus în întregime. Din cei 56.000 de evrei capturați, circa 7.000 au fost împușcați, iar ceilalți au fost deportați în lagărele de concentrare. Acestea sînt rămășițele ghetoului, făcut una cu pămîntul de către trupele SS.


Un neamț împușcă o evreică în timpul unei execuții în masă a evreilor în Mizoci, Ucraina. În octombrie 1942 circa 1.700 de deținuți din ghetoul din Mizoci s-au răsculat împotriva poliției germane și părtașilor lor ucraineni. Circa jumătate dintre ei au reușit să fugă și să se ascundă în timpul confuziei, înainte ca răscoala să fie înăbușită. Cei care au supraviețuit au fost duși într-o rîpă și împușcați.


Sosirea unui transport de evrei din Transcarpația în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau, mai 1944.


Victimă a experimentelor medicale naziste. Pe brațul victimei se vede o arsură profundă provocată de fosfor. Ravensbruck, 1943. În cadrul experimentului, un amestec de fosfor și cauciuc era aplicat pe piele și aprins. Peste 20 de secunde focul era stins, iar rana tratată. Fotografia a fost găsită la un medic din lagăr și folosită ca dovadă la procesul din Nurnberg.


Prizonieri în lagărul de concentrare Buchenwald după eliberarea lagărului, 1945.


Soldații americani inspecționează vagoanele încărcate cu cadavrele deținuților găsite pe calea ferată a lagărului de concentrare Dachau în Germania, mai 1945.


Un francez înfometat găsit printre cadavrele deținuților din lagărul Mittelbau-Dora, în Nordhausen, Germania, în aprilie 1945.


Cadavre îngrămădite în anticamera crematoriului din lagărul de concentrare Dachau. Cadavrele au fost găsite de soldații armatei 7 USA, care au eliberat lagărul pe 14 mai 1945.


Un soldat american inspecționează mii de inele din aur luate de germani de la evrei, și care se păstrau în miniera de sare de la Heilbronn. 3 mai 1945.


Soldați americani privesc într-un cuptor al crematoriului împlut cu cadavre. Lagăr de concentrare neidentificat în Germania, în momentul eliberării lui de către trupele americane.


Grămadă de cenușă și oase rămasă în urma exterminării prizonierilor lagărului de concentrare Buchenwald, 25 aprilie 1945.


Prizonierii de după gardul electric al lagărului de concentrare Dachau îi salută pe eliberatorii americani, fotografie nedatată.


Generalul Dwight D. Eisenhower și alți ofițeri americani în lagărul de concentrare Ohrdruf, la scurt timp după eliberarea lagărului în aprilie 1945. Pe măsură ce forțele americane se apropiau, gardienii îi împușcau pe cei rămași.


Un deținut muribund, prea slab pentru a sta șezut, victimă a foametei și brutalității incredibile. Lagărul de concentrare Nordhausen, 18 aprilie 1945.


Deținuți din Dachau în timpul marșului morții, Grunwald, Germania, 29 aprilie 1945. Multe mii de deținuți au fost strămutați în lagărele de detenție din centrul Germaniei, pe măsură ce se apropiau trupele aliaților. De-a lungul drumului oricine nu ținea pasul era executat pe loc.


Soldații americani așează în rînduri cadavrele deținuților găsite în lagărul de concentrare nazist din Nordhausen, Germania, 17 aprilie 1945. Lagărul a fost eliberat pe 12 aprilie, armata americană a găsit acolo peste 3000 de cadavre și o mînă de supraviețuitori.


Un deținut mort într-un vagon de tren lîngă lagărul de concentrare Dachau, mai 1945.


Soldați americani din armata 3 comandată de generalul-locotenent G.S. Patton inspecționează lagărul de concentrare Buchenwald, aprilie 1945.


Ororile desoperite în lagărul din Schwabmunchen, nu departe de granița cu Austria, de către divizia 12 blindată americană. Peste 4.000 de deținuți au fost arși de vii de către gardienii lagărului, care au aprins barăcile în timp ce deținuții dormeau. Cei ce încercau să fugă erau împușcați. Aici vedem cadavrele arse ale unor deținuți descoperite de unitățile armatei americane. 1 mai 1945.


Cadavrul unui deținut atîrnă pe gardul din sîrmă ghimpată a lagărului Leipzig-Thekla, un sub-lagăr al Buchenwaldului.


Aceste cadavre au fost scoase din lagărul de concentrare Lambach din Austria de către prizonierii germani la comanda soldaților americani. 6 mai 1945. După aceasta cadavrele au fost înmormîntate. În lagăr erau 18.000 de deținuți, împărțiți în barăci, în fiecare din care încăpeau circa 1.600 de persoane. În fiecare zi aici mureau 40-50 de deținuți.


Un tînăr așezat pe un scaun răsturnat lîngă un cadavru ars în lagărul Thekla lîngă Leipzig, după ce trupele americane au intrat în Leipzig la 18 aprilie 1945. La 18 aprilie deținuții care munceau în fabrica de avioane Thekla au fost îngrămădiți într-o clădire, care a fost aprinsă cu bombe incendiare. Circa 300 de persoane au murit. Potrivit raportului unui ofițer american, cei care au reușit să scape din clădire au murit pe gardul de sîrmă ghimpată, fiind executați de membrii mișcării Hitlerjugend.


Cadavrele arse ale deținuților politici în lagărul Gardelegen, 16 aprilie 1945. Un grup de întemnițați a fost închis într-un grajd, care a fost incendiat de naziștii din SS. Din cei 1.100 de prizonieri, doar 12 au reușit să scape cu viață.


Scheletele umane găsite de către soldații din divizia 3 Blindate americană în lagărul nazist de concentrare din Nordhausen, 25 aprilie 1945.


Cînd trupele americane au eliberat lagărul de concentrare Dachau, mulți gardieni din SS au fost prinși și uciși de către deținuți, care au aruncat cadavrele lor în canalul din jurul lagărului.


Ofițerul american Ed Seiller lîngă o grămadă de victime ale Holocaustului vorbește către 200 de civili germani, care au fost impuși să vadă condițiile înfiorătoare din lagărul Landsberg, 15 mai 1945.


Deținuți aproape morți de foame din lagărul de concentrare Ebensee, Austria. 7 mai 1945. Lagărul era folosit pentru experimente ”științifice”.


Un supraviețuitor din URSS, eliberat de divizia 3 Blindate americană identifică un gardian din lagărul Buchenwald, care bătea cu ferocitate prizonierii. 14 aprilie 1945.


Grămezi de cadavre ale deținuților din lagărul de concentrare Bergen-Belsen după eliberarea lagărului de către trupele britanice la 15 aprilie 1945. Englezii au găsit în lagăr circa 60.000 de bărbați, femei și copii muribunzi de foame și boli.


Militari germani din trupele SS încarcă în camioane victime din lagărul Bergen-Belsen, fiind supravegheați de către soldații britanici. 17 aprilie 1945.


Cetățeni germani din or. Ludwiglust vizitează un lagăr de concentrare aflat în apropierea orașului. 6 mai 1945. După eliberare în lagăr au fost găsite mai multe gropi pline cu cadavre, într-o groapă erau 300 de morți.


O mulțime de cadavre în stare de putrefacție au fost găsite în lagărul Bergen-Belsen, după ce lagărul a fost eliberat de trupele britanice la sfîrșitul lunii aprilie 1945. Au fost găsiți vii circa 60.000 de civili, mulți dintre care sufereau de tifos, febră tifoidală și dizenterie. Necătînd la eforturile disperate ale serviciului medical britanic de a salva cît mai multe vieți, sute de oameni continuau să moară în fiecare zi și după eliberare din cauza condițiilor inumane de detenție.


Femei germane din trupele SS aruncă din camioane în gropi comune cadavrele victimelor din lagărul Belsen, 28 aprilie 1945. Pe planul doi se văd soldați britanici înarmați, care supravhezează înmormîntarea.


Un gardian din SS între sutele de cadavre ale victimelor lagărului Belsen, aprilie 1945.


Grămezi de cadavre în lagărul de concentrare Bergen-Belsen, 30 aprilie 1945. Se estimează, că doar în acest lagă au murit circa 100.000 de oameni.


O mamă acoperă ochii fiului ei în timp ce trec împreună cu alți civili pe lîngă un șir de cadavre exhumate undeva lîngă or. Suttrop, Germania. Cadavrele a 57 de prizonieri sovietici uciși de trupele SS au fost aruncate într-o groapă comună. Despre aceasta au aflat soldații din divizia americană 95 infanterie, care i-au impus pe toți civilii germani din vecinătate să vadă victimele. Mai, 1945.

Îți îngeață sîngele în vine, cînd vezi asemenea imagini, cînd îți închipui, că ființa umană a fost în stare de așa ceva. Și iată împotriva acestor neoameni au luptat, au contribuit cu ce au putut și strămoșii noștri. Iată împotriva acestor atrocității, ca să nu se mai repete așa grozăvii, au luptat soldații sovietici, din care făceau parte circa 390.000 de moldoveni. Aceasta a fost o victorie nu doar a Armatei Roșii, a Uniunii Sovietice, ci o Victorie a întregii omeniri, o Victorie universală a omeniei asupra neomeniei, a luminii asupra întunericului, a vieții asupra morții. Orice om normal la cap ar trebui să fie mîndru, că compatrioții săi au contribuit la nimicirea barbariei neomenești naziste, care amenința întreaga umanitate.

Iar urmașii ideologici ai naziștilor, altfel nu-i pot numi pe cei ce ponegresc Ziua Marii Victorii asupra nazismului, ne îndeamnă să ne rușinăm de buneii noștri, să uităm de fapta lor eroică, să scuipăm în memoria lor. De partea cui sînteți, cei ce condamnă și-și bat joc de 9 mai și Victoria asupra nazismului? Vă dați oare seama, că dacă sînteți împotriva Armatei Roșii, Victoriei asupra nazismului, veteranilor, împotriva celor ce cinstesc memoria nemuritoare a învingătorilor asupra hoardelor fasciste, sînteți de partea sălbătăciei și neomeniei naziste, care a comis crimele înfiorătoare prezentate mai sus?

Chestiunea e simplă: dacă nu ești cu Armata Roșie și Stalin, ești de partea Reichului nazist și Hitler. Nu există a treia cale, chiar și democrațiile burgheze, Roosevelt și Churchill, care urau de moarte comunismul, au ales să se alăture lui Stalin, și nu lui Hitler. Dacă nu lupți împotriva nazismului, dacă stai pasiv într-o parte, prin aceasta tu contribui la victoria nazismului. Cred că e clar ca buna ziua.

Văzînd cum vă zvîrcoliți în ajunul zilei de 9 Mai și vă luați la întrecere, cine mai tare va ponegri această sărbătoare, trag concluzia, domnilor hulitori ai Victoriei, că prin aceasta vă demonstrați deschis firea de nazist, de adept al aberațiilor neomenești fasciste, de dușman al omenirii.

Cred că orice persoană, care e demnă de a se numi om, în această zi este mîndru de tații și buneii noștri soldați ai Armatei Roșii, de eroismul strămoșilor noștri biruitori ai nazismului, își amintește cu recunoștință de jertfa lor adusă pe altarul Păcii și Libertății popoarelor. Altfel el nu poate face, altfel ar însemnă că este un urmaș spiritual al părții opuse, al bestialității și barbariei naziste.

Reclame

3 gânduri despre „REFLECȚII DESPRE ZIUA DE 9 MAI SAU DE CE TREBUIE SĂ SĂRBĂTORIM VICTORIA ASUPRA NAZISMULUI

  1. Bună ziua! Am descoperit accidental aceste „reflecții” (REFLÉCȚIE, reflecții, s. f. 1. Meditare, cugetare, gândire, reflexie, sursa: DEX ’09), care sunt, de fapt, o orânduire de fotografii înfățișând ororile naziștilor în lagărele de concentrare. În mod normal, n-aș lăsa niciun comentariu, întrucât i-ar lipsi miza. Am simțit doar un iz de sinceritate în ce a-ți scris, fapt care mă pune pe gânduri și mă face neliniștit. Ziceați despre lipsa unei păreri alternative (ar fi presupus o reflecție) în ceea ce ține de o analiză a celor întâmplate în cel de-al Doilea Război Mondial, una dintre cele mai complexe, stufoase, obscure conflicte din istoria omenirii. O asemenea dihotomie este de neiertat în chestiuni mult mai minore. Ea se explică prin două moduri: o educație istorico-critică obtuză sau o intenție (nu v-aș acuza nicidecum de așa ceva). În altă ordine de idei, imaginea denaturată a victoriei țărilor aliate în Marele Război nu se datorează unui val nou de naziști neofiți în lume, ci asociația acelei Victorii cu un chițibuș aparent „nesemnificativ”, cum ar fi aproape un secol de teroare comunistă (este bine că nouă nu ne place să comparăm numărul morților, așa-i?). Este foarte simplu, dar pentru ca să înțelegeți aceste lucruri, vă recomand să renunțați la Google Images și, mai ales, la retorica absolut profană despre Război ca un binom. Vă mulțumesc!

    • În spatele acestui ”raționament” complicat și înfumurat eu nu văd ca dvs să fi înțeles esența războiului II mondial.
      Vă invit să vă gîndiți la caracterul de clasă al războiului dus de naziști împotriva Uniunii Sovietice.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s