CÎTEVA DOCUMENTE DE PE TIMPUL ROMÂNIEI LUI ION ANTONESCU

ancel1

I. Planul din 11 iulie, propus de Lt. Colonelul Al. Ionescu pentru ”înlăturarea elementului iudaic din Basarabia”

Secția II
Intrarea No. 20.997
1941 Luna Iulie Ziua 13

Nr. 964 din 11 iulie 1941
Blocul 2 A. DRAGOȘ
către
DACIA 1
Secția 2-a
SECRET

Pentru executarea ordinului Dvs telefonic, primit în ziua de 8.VII.1941:

Am onoare a înainta alăturatul plan – întocmit de acest Centru – pentru înlăturarea elementului judaic de pe teritoriul basarabean, prin organizarea și acționarea de echipe, cari devansează trupele române.

La plan se anexează și una schiță, scara 1/750 000, cu regiunea și itinerarile urmate de aceste echipe.

În ziua de 9 Iulie Crt. s’a și trecut la executare.

Misiunea acestor echipe create este de a creia în sate o atmosferă defavorabilă elementelor judaice, în așa fel, încât populația singură să caute a le înlătura prin mijloacele ce vor găsi mai indicate și adaptabile împrejurărilor. La sosirea trupelor române, atmosfera trebuie să fie deja creiată și chiar trecut la fapte.

ȘEFUL BIROULUI
Lt. Colonel /ss/ Al. Ionescu

PLANUL
pentru

înlăturarea elementului iudaic de pe teritoriul basarabean, aflat încă sub stăpânirea sovietică, prin organizarea de echipe, cari vor devansa trupele române.

A. – CONSIDERAȚIUNI GENERALE:

Acțiunea va fi condusă de Centrul B., atât direct, cât și prin organele sale în subordine.

Elementele ce vor fi acționate, se vor recruta din populația basarabeană eliberată de sub stăpânirea sovietică, cu sentimente verificate.

Întrebuințarea lor, prezintă următoarele avantagii:

a. – Sunt aclimatizate cu regimul sovietic și cunosc modul de comportare sub acest regim.

b. – Posedă actele sovietice necesare.

c. – Vor putea justifica refugiul lor pe teritoriul ocupat de trupele sovietice, prin persecuțiile din partea trupelor române.

d. – Familiile lor rămase pe teritoriul ocupat de trupele române, constituie o garanție în plus că aceștia vor îndeplini misiunea primită.

B. – Localitățile de unde vor fi recrutate echipele, direcțiunile în care vor fi dirijate și organele cari le vor acționa.

1. – CENTRUL B.

a. – Comuna Nemțeni pentru itinerariul:

Nemțeni – Nisporeni – Vărzărești – Vorniceni – Bucovăț – Strășeni – Chișinău.

b. – Comuna Leușeni pentru itinerariul:

Leușeni – Bujorul – Lăpușna – Hâncești – Chișinău.

c. – Comuna Răzeși pentru itinerariul:

Răzeși – Mingir – Cărpineni – Sărata Galbenă – Gura Galbenă – Cimișlia – Schinoasa.

2. – Subcentrul 4 HUȘI.

a. – Comuna Leușeni pentru itinerariul:

Leușeni – Cărpineni – Mirișeni – Fârlădeni – Rezeni – Băcioi – Chișinău.

b. – Comuna Tochila: Răducăneni – Sărăcica – Grădiștea – Sahaidac – Cărbuna – Căinari – Fârlădeni – Thighina.

3. – SUBCENTRUL 6 FĂLCIU:

a. Comuna Leova pentru itinerariul:

Leova – Cazangic – Cenac – Cimișlia – Sunduc – Baraclia – Sălcuța – Zaim – Căușeni – Thighina.

b. – Comuna Leova pentru itinerariul:

Leova – Filipeni – Dezghinje – Cecur-Minjir – Sadaclia – Schinoasa – Ceara-Murza – Sturdzeni – Manzîr – Berzoaia – Popovca – Talmaz.

c. Comuna Cania pentru itinerariul:

Cania – Tigheci – Vișinești – Comrat – Ciocmeidan – Abaclia – Românești – Leipzig – Tarutino – Arciz – Cetatea Albă.

d. Cahul – Pelinei – Vulcănești – Bolgrad – Izmail.

C. – Procedeul de recrutare și organizarea echipelor:

a. – Se vor recruta rezidenții acestui Centru, cărora li se va cere ultimul efort pentru ca, pe lîngă misiunea informativă, să difuzeze – prin rude, cunoscuți și elemente anticomuniste – ideia apărării colective contra pericolului iudaic.

b. – Se va face apel la sentimentele românești ale elementelor rămase ostile regimului comunist și cari au suferit prigoană din partea autorităților sovietice.

c. Echipele vor fi constituite din 2-4 oameni, sub conducerea unui șef, care va primi misiunea și sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și deplasare pe itinerariul ordonat.

d. Elementele recrutate vor trebui să îndeplinească următoarele condițiuni:

– Să nu fie mobilizabili și nici susceptibili de a fi deportat ca element indezerabil.

– Să poată justifica ușor refugierea lor pe teritoriul sovietic.

– Să nu fi fost semnalat ca element ostil regimului comunist.

– Să nu prezinte nici un motiv de suspiciune asupra trecutului lor.

e. – Pentru convingerea și câștigarea lor se va face uz de:

– Sentimentele lor patriotice.

– Satisfacerea anumitor doleanțe de natura ce ar putea fi imediat satisfăcute.

– Propuneri ce li se vor face pentru a li se acorda recompense morale și materiale pentru activitatea desfășurată pe tărâmul național.

ȘEFUL CENTRULUI B.
Lt. Colonel /ss/ Ionescu Alexandru. –

II. Scrisoarea trimisă de Ion Antonescu lui Mihai Antonescu la Președinția Consiliului de Miniștri care se referă la ”lupta pe viață și pe moarte cu evreii”.

DOMNULUI MINISTRU
MIHAI ANTONESCU

PREȘEDINȚIA CONSILIULUI DE MINIȘTRI

București

Comunică Ministrului Interne că a fost o mare greșeală eliberarea evreilor din tabere.

Acolo se găseau elementele cele mai periculoase bogați sau săraci cari fac operă de dezagregare economică și mai ales morală și de intimidare în spate.

Cei aduși înapoi în Moldova au devenit foarte obraznici.

Soldații după front au mari riscuri, de a fi răniți sau omorîți din cauza comisarilor evrei, care cu o perseverență diabolică împing pe ruși din spate cu revolverul și îi țin să moară până la unul pe poziție.

Am aflat de acest fapt și sunt revoltat.

Te rog remediază și acest fapt.

Toți evreii să fie readuși în lagăre, preferabil în cele din Basarabia, fiindcă de acolo îi voiu împinge în Transnistria, imediat ce mă voi degaja de actualele griji.

Trebuie să se înțeleagă de toți, că nu este luptă cu slavii ci cu evreii.

Este o luptă pe viață și pe moarte.

Ori învingem noi și lumea se va purifica, ori înving ei și devenim sclavii lor.

La Tiraspol evreii erau purtați în lectice romane și toți erau obligați să se descopere, de-i cunoșteau sau nu, când treceau pe lângă ei.

Moldovenii noștri slujeau la ei numai pentru mâncare.

Deci menajarea lor în interior, ar fi o slăbiciune care ne va putea compromite victoria.

La Chișinău s’a descoperit în pivnițele poliției lor secrete, mormane de cadavre îngropate.

Sunt în mare parte nenorociții de basarabeni care de 20 de ani au luptat mai mult pentru ideile lor, decât pentru Statul Român.

Dumnezeu i-a pedepsit mai rău decât meritau.

Iată ce ne așteaptă dacă nu învingem.

Ca să învingem trebuie să fim fermi într’o atitudine.

Asta trebuie să o știe toți.

Nu economicul primează în aceste momente ci viața națiunei însăși.

Ea nu depinde de afacerile înfloritoare ale unora ci din victoria tuturor în contra satanei.

Și războiul în general și luptele dela Odessa în special au făcut cu prisosință dovada că Satana este evreul.

El și numai el duce slavi ca pe o turmă de boi și îi face să moară trăgând ultimul glonț.

De aci enormele noastre pierderi.

Fără comisarii evrei eram demult la Odessa.

Din cauza înfundării circulației nu pot evacua răniții și este aci o mare aglomerare, ceiace a creiat, contrar celor ce s’au petrecut până acum, o rea așezare și îngrijire.

Rechiziționează dela evreii din București, Cernăuți, Roman, etc. pături de lână, saltele de lână, cearceafuri, perne și trimite-le cât mai curând aci.

Deasemenea mai trebuie și medici și doamne dela Crucea Roșie sau dela Patronaj.

MAREȘAL ANTONESCU

III. Copie din ordinul secret al Guvernământului Basarabiei nr. 368/c/941 către prefectura județului Soroca semnată de general G. Gh. Voiculescu.

Copie după ord. secret al Guvernământului Basarabiei nr. 368/c/941 către prefectura jud. Soroca

Cu ocazia operațiunii ultime de curățire a pământului basarabiei de evrei, atrag serioasă atențiune asupra următoarelor:

Curățirea va fi totală, nefiind îngăduit sub nici un motiv, ca după ce operațiunea va fi încheiată, să se mai găsească pe teritoriul vr’un evreu, indiferent din ce cauză. În consecință, se vor lua măsuri de strângerea lor de peste tot (dela munca de folos obștesc, împrumutați la germani etc.) din călcarea acestei dispozițiuni vor decurge grave răspunderi și sancțiuni.-

General /ss/ G. Gh. Voiculescu.

pentru conformitate
E. Spevacov

IV. Prezentare analitică a situației generale din Transnistria, în ziua de 1 noiembrie 1941, semnată de guvernatorul civil al Transnistriei și adresată domnului Mareșal Ion Antonescu, Comandant de Căpetenie al Armatei și Conducătorul Statului.

COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI

DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
AL TRANSNISTRIEI
№ 2369.1.XI-941

DOMNULUI
MAREȘAL ION ANTONESCU
COMANDANT DE CĂPETENIE AL ARMATELOR
și CONDUCĂTORUL STATULUI

Am onare a vă aduce la cunoștință situația generală din Transnistria în ziua de 1 Noembrie 1941.-

I.- Transporturile de vite în țară

Măsurile luate de Dvs. în conferința care a avut loc la Ghidighici, au fost executate de noi întocmai.-

V’am comunicat atunci că armata IV-a îmi ceruse pentru a face parc de rezervă al armatei ce lupta la Odesa, pentru 6 luni, un număr de 25.000 vite cornute. Am arătat că putem da acest număr de vite și am stabilit cotele lunare ce trebuia să dea fiecare județ, pentru complectarea acestui număr.-

Dvs. ați luat atunci măsura cea mai judicioasă; din aceste cote lunare delegații armatei să aleagă la județele respective, vitele sterpe, bătrâne și proprii pentru a fi tăiate, acestea să se dea direct armatei, iar vitele cari sunt tinere și bune de prăsilă să se îndrepte în țară și să se repartizeze camerelor de agricultură din regiunile în cari aceste vite ar putea să trăiască, iar camerele de agricultură să le schimbe, dând locuitorilor aceste vite frumoase și luând în schimb vite bune de tăiat, pe cari să le dea armatei, pentru consum, în chipul acesta urmând să se complecteze numărul de 25.000 vite.-

Cea dintâi cotă lunară, trebuia să fie dată în luna Octombrie. Dispozițiile noastre s’au executat întocmai de Domnii Prefecți ai Județelor.-

În timpul acesta a căzut Odesa și nevoile armatei rămase în Transnistria pentru 6 luni de zile, au scăzut simțitor. Armata ne-a făcut cunoscut că nu mai are nevoie decât de aproximativ 10.000 de vite, pentru trebuințele ei în Transnistria, ne rămâne deci un disponibil de 15.000 vite, pe cari am hotărt să le îndrumăm în țară, fără să mai cerem alte vite în schimb, pentru ca în chipul acesta, să putem plăti o parte din produsele petroliere, care ne sunt trimise pentru agricultură.-

Vitele noastre au sosit la punctele de plecare: Tiraspol, Dubăsari, Rîbnița, Iampol și Moghilev, exact la datele stabilite dar în timpul acesta nu se făcuse repartizarea Camerelor de Agricultură din țară, care primesc aceste vite și delegații lor nu s’au prezentat ca să le ridice.-

In fața aceste situații, am oprit toate vitele la punctele de trecere, le-am băgat în colhozuri și sovhozuri și le întreținem până sosesc acești delegați.-

Pe la Tiraspol-Thighina, unde s’a prezentat Dl. Doctor Dițescu, delegatul Dvs. am trecut până acum 4.450 de vite cornute, care, așa cum am arătat într’o telegramă precedentă, se găsesc în curs de îmbarcare, spre a fi trimise la Camerele de Agricultură din județul Brăila, loc fixat de Dl. Ministru al Agriculturii, pentru acest lot.

La Tiraspol, nu mai avem azi în sovhozul ”Frunză” decât 191 de vite cornute, care așteaptă ca pe măsură ce se vor degaja grajdurile din județul Thighina, să fie trecute și ele împreună cu alte vite ce ar mai sosi.-

In punctele Dubăsari, până astăzi, au trecut cu direcția Chișinău, 540 de vite cornute. Dl. Doctor Dițescu, împreună cu Dl. Director al Agriculturii din Transnistria, au îndrumat aceste vite cu oameni și pază dela noi, la Camrele de Agricultură Chișiău, care le va îngriji până ce vine dispoziția de repartizare din partea Ministerului de Agricultură.-

Aceste vite din Dubăsari, sunt bune de a fi repartizate tot în partea de șes a Munteniei, în special în județul Vlașca și Teleorman.-

[…]

VI. Prizonierii.

Pentru a veni în ajutorul Statului și în ajutorul eftinirii vieții din Regat, m’am înțeles a reține și hrăni un număr de 12.000 prizonieri pe care-i voiu împărți în tabere de muncă și îi voiu pune sub pază militară, să lucreze la drumuri și la muncile agricole.

Eu m-am angajat să le dau hrană și locuință, iar armata să asigure paza lor.

VII. Evreii.

Problema evreiască se prezintă în condiții destul de grave.

Mi s’a adus un număr de evrei mul mai mare decât m’am așteptat și cum împrejurările de azi, pe vreme rea, cu drumuri impracticabile, așezarea lor la locurile destinate, se face în condiții foarte grele.

Numai din Basarabia și Bucovina mi-au trecut prin punctul de Nord peste 50.000 evrei, iar acum încep să-mi vină dela Iasca, convoaie de 10.000-15.000 odată, deși m’am înțeles cu toată lumea să mi-i dea treptat spre a-i putea hrăni, mai ales în regiunea de Sud care este secătuită, și unde nu am posibilitatea să le dau o bucată de pâine.

Starea sanitară a evreilor este foarte proastă. Toți medicii mei sunt la fața locului, pentru a asigura izolarea acestor bolnavi și pentru a feri populația de contaminări.

Rog ca în privința aceasta să dați dispoziții tuturor organelor care sunt însărcinate cu trecerea evreilor în Transnistria, să respecte normele stabilite, fiindcă altminteri se produce desordine, autoritatea nu mai poate să facă față împrejurărilor și nu vreau ca să se spună apoi că această evacuare a evreilor în Transnistria, s’a făcut în condiții neomenoase.

Primesc pe toți evreii care-mi sunt trimiși din țară, dar am de luptat cu rezistența populației locale și nu am suficiente mijloace de a putea stăpâni convoaie mai mari decât acele convenite.

Nu vreau ca să ajungem la rezultate contrarii acelora dorite, atunci când s’a hotărât această măsură.

VIII. Starea sanitară

Cu toată vremea rea, cu toate împrejurările anormale, cu tot afluxul de populație și cu întreaga mișcare a trupelor dela noi, starea sanitară în Transnistria este foarte bună.

În afară de cîteva cazuri de tifos exantematic, care au fost izolate imediat și luate severe măsuri de a nu se înmulți și în afară de câteva cazuri de febră tifoidă, care nu prezintă caracterul unei epidemii, nu avem maladii contagioase în Transnistria.

Am luat toate măsurile pe care le-ați ordonat cu privire la băi, la deparazitare și asigurarea curățeniei populației.

Nădăjduim că vom intra în iarnă cu bine și vom scăpa fără flagelul bolilor contagioase.

IX. Legăturile de poștă.

Din cauza timpului rău, poșta aeriană nu ne mai poate ajuta. Suntem complect izolați pentru serviciile de poștă cu capitalele de județe. dacă vremea se îndreaptă, serviciile de poște își vor reîncepe activitatea.

Pentru orice eventualitate, este necesar să ne trimiteți cele 12 ”Horch-uri” fără de care nu vom putea asigura legăturile poștale.

[…]

GUVERNATOR CIVIL,
ALEXIANU

V. Reclamația Prefectului Isopescu Modest, Lt. Colonel către Batalionul 5 jandarmi Balta, trimisă în noiembrie 1941, prin care aduce la cunoștință incapacitatea și venalitatea locotenentului în rezervă Georgescu vinovat de jaf, beții, violență, nerespectarea ordinelor, lipsă de disciplină, minciună, etc.

ancel2

către
Batalionul 5 Jandarmi Balta.

Cu onoare vă aducem la cunoștință că la Comp. II. pusă la dispoziția acestei prefecturi este o debandadă de nedescris.

1. – Lt. rez. Georgescu chiar de la sosirea lui a trimis jandarmi să fure porumb cu care ocazie au bătut pe un șef de colhoz care s’a opus și a încercat să le ia porumbul.

2.- Jandarmii se îmbată, se bat cu civilii, trag focuri de armă toată noaptea, iar Lt. rez. Georgescu nu ia nici o măsură.

3.- Confiscă lucruri și le însușește, refuză a executa ordine ce primește.

4. – Nu dă nici o informație, nu se prezintă când este chemat. –

5.- Minte în modul cel mai ordinar.

Pentru ca incapacitatea și venalitatea acestui ofițer nedemn să nu se răsfrângă asupra Batalionului, vă rog a vă prezenta la 16/XI/941 cel târziu în inspecție, altfel suntem obligați a raporta isprăvile lui Guvernământului.-

Prefect,
Lt.Col.

ss Isopescu Modest.

Sursă: Jean Ancel, ”Transnistria”, Vol. I, București, 1998.

Reclame

Un gând despre „CÎTEVA DOCUMENTE DE PE TIMPUL ROMÂNIEI LUI ION ANTONESCU

  1. Nenorociţi care fac ruşine neamului său se găsesc în toată lumea. Este un semn de necivilizaţie care trebuia pedepsit cu trimiterea individului în prima linie a frontului.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s