GRUPUL DE ARMATE ”UCRAINA DE SUD”. AUGUST 1944. ÎNCERCUIREA ȘI NIMICIREA ”GRUPULUI GENERALULUI MIETH”

p0354

Continuare. Începutul îl găsiți aici:
1. 20 AUGUST 1944: O ZI NEAGRĂ PENTRU GRUPUL DE ARMATE ”UCRAINA DE SUD” https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2014/07/14/20-august-1944-o-zi-neagra-pentru-grupul-de-armate-ucraina-de-sud/
2. GRUPUL DE ARMATE ”UCRAINA DE SUD”. 21 AUGUST 1944 https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2014/07/27/grupul-de-armate-ucraina-de-sud-21-august-1944/
3. GRUPUL DE ARMATE ”UCRAINA DE SUD”. 22 AUGUST 1944 https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2014/07/29/grupul-de-armate-ucraina-de-sud-22-august-1944/
4. GRUPUL DE ARMATE ”UCRAINA DE SUD”. 23 AUGUST 1944 https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2014/07/31/grupul-de-armate-ucraina-de-sud-23-august-1944/
5. GRUPUL DE ARMATE ”UCRAINA DE SUD”. 24 AUGUST 1944 https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2014/08/01/grupul-de-armate-ucraina-de-sud-24-august-1944/
6. GRUPUL DE ARMATE ”UCRAINA DE SUD”. 25 AUGUST 1944 https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2014/08/13/grupul-de-armate-ucraina-de-sud-25-august-1944/
7. GRUPUL DE ARMATE ”UCRAINA DE SUD”. 26-29 AUGUST 1944 https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2014/08/15/grupul-de-armate-ucraina-de-sud-26-29-august-1944/

Ca dezastrul să fie total mai lipsea ceva.

Să ne întoarcem la ”grupul generalului Mieth”. Așa cum soldații de pe insula din albia Prutului nu știau nimic despre ”grupul Mieth”, care se găsea nu departe de ei, tot așa și în acest grup nu știau nimic despre situația disperată dintre lăsături și ape.

Anume din această cauză generalul Mieth nu abandona planul său – aflîndu-se în neștire absolută cu privire la evenimentele care aveau loc – să pregătească prin acțiuni militare treceri pentru diviziile, ce tot încă mai erau așteptate să vină din Est. Deoarece ideea de a pune din nou stăpînire pe orașul Huși era nerealizabilă, generalul a hotărît să formeze un cap de pod pentru trecerea oștilor germane puțin mai la sud, lîngă Leova. Pentru a realiza acest plan ”grupul Mieth” în noaptea spre 27 august a dat o lovitură în direcția Sud de mai la Vest de Huși. După un șir de lupte destul de aprige cu trupele sovietice, care se aflau deja în împrejurimile Leovei unitățile ”grupului” s-au unit în masivul păduros la circa 15 km mai la Sud de Huși și au pregătit acolo un cap de pod pentru a primi trupele germane. Însă unde erau unitățile armatei a 6-a, care erau așteptate acolo? Despre ele nu se avea nici o știre. Doar pe 27 august într-un sat au fost întîlnite rămășițele răzlețite ale unităților diviziei a 282-a. ”Grupul Mieth” a avut o decepție imensă – toate speranțele în sosirea apropiată a armatei a 6-a și unirea cu ea au fost spulberate. Generalul Mieth a fost nevoit să conștientizeze, că acum el a rămas izolat și în continuare va fi nevoit să lupte de unul singur. Și mai mult decît atît – prea mult timp ”grupul” a luptat pe cont propriu, și pentru el se contura destul de clar perspectiva încercuirii. Rușii înaintau dinspre Nord și deja ocupau localitățile aflate nemijlocit mai la Vest de platou. Aceasta însemna că ”grupul” trebuia să-și croiască cale în direcția planificată spre Vest prin lupte.

În statul-major al ”grupului” nu se lăsau pradă iluziilor. Diviziile încă se mai găseau răsfirate la o mare distanță una de alta, capacitatea lor de luptă a fost în mare măsură pierdută. În urma lor au rămas opt zile de lupte neîncetate pe o distanță de marș de peste 100 de km. Pierderile deja erau foarte mari, multe tunuri și arme grele erau defectate, rămăseseră în uz foarte puține mijloace de comunicație. Unica ieșire din situație se prezenta următoarea: după nimicirea fără excepție a tuturor mijloaceler de transport, care rămăseseră fără combustibil și a armamentului, căruia i se terminaseră munițiile, să se efectueze străpungerea spre Sud-Vest prin localitatea Vutcani spre rîul Bîrlad și acolo să se încerce să se ajungă la rîul Siret, unde cu siguranță se putea aștepta prezența unui nou front german.

Însă atacul nocturn planificat spre Vutcani a fost amînat, deoarece soldații erau prea obosiți. Doar în zorii zilei de 28 august plecarea a fost anunțată. Spărtura era efectuată de diviziile a 79-a și a 370-a, în urma lor se deplasau unitățile mai mici și convoiul, iar spatele lor era protejat de diviziile a 258-a și a 376-a, desfășurate în front spre Nord.

Înfăptuirea acestui plan s-a ciocnit de greutăți foarte mari. Din cauza evenimentelor întîmplate în a doua jumătate a zilei și seara în Vutcani unitățile s-au amestecat totalmente una cu alta. Frînți de oboseală și epuizați pînă la limită, soldații, care, probabil, au pierdut orice speranță în salvare, dormeau prin livezi, ba chiar și direct pe străzile satului. Aceasta a durat vre-o două ceasuri, pînă cînd la postul de comandă al diviziei a 79-a în Vutcani nu au fost adunați vre-o 20 de ofițeri. Comandantul diviziei le-a lămurit celor prezenți foarte clar și convingător, că dacă în dimineața zilei următoare toți soldații se vor mai afla încă în Vutcani pierzania lor va fi inevitabilă. Se poate afirma cu tărie, că inamicul va folosi această noapte pentru a ataca localitatea din toate părțile. De aceea toți ofițerii prezenți au primit ordinul: necătînd la gradul militar să adune în jurul lor pe toți soldații, pe care-i vor găsi și la orele 22.00 să pornească din Vutcani, înaintînd spre Vest. Din experiență se știa, că în acest caz după ei se vor lua toți ceilalți, așa vor face și soldații întîlniți în cale. Transporturle cu răniți urmau să meargă cu primul val al celor ce ieșeau din sat. Detașamentul de avangardă (ultimele patru tunuri de asalt, întărite cu infanterie și geniști), care deja se afla mai la Vest de Vutcani a primit ordin să pornească în aceeași noapte din Idrici, să ocupe podul peste Bîrlad mai la Est de Chițcani și să îl mențină pînă la sosirea trupelor. După trecerea peste rîu nucleul principal al trupelor urma să se împartă în grupuri mici, care mai apoi încercau să străbată spre Vest de sine stătător.

Altă ieșire din situație nu mai era. Trebuia să se încerce realizarea acestei ultime șanse. Cu cît mai repede va începe străpungerea, cu atît mai mari vor fi speranțele de succes!

În liniștea nopții ce se lăsase peste Vutcani comandantul diviziei a 79-a îl orienta spre acest obiectiv și pe comandantul diviziei a 370-a în timpul discuției sale cu el petrecută într-o casă țărănească. În timpul discuției în casă a întrat pe neașteptate generalul Mieth, care nu era însoțit de nimeni. El vroia să discute despre situație, decizia luată și ordinul dat. În timpul discuției a apărut un ofițer și a raportat, că soldații dorm un somn frate cu moartea și nu pot fi treziți și adunați, iar din această cauză timpul pornirii trebuie amînat. În baza raportului lui vremea pornirii a fost mutată cu 2 ore – la orele 24.00. Însă din aceeași cauză nici în termenul fixat nu s-a putut face nimic. Pentru a evita catastrofa, care devenea destul de evidentă în cazul reținerii ulterioare în Vutcani, ambii comandanți ai diviziilor și ofițerii statelor-majore au început să scuture și să trezească soldații ce dormeau, iar apoi să-i adune la marginea de Vest a satului. Aceasta a durat atît de mult, încît abia cînd se lumina de ziuă primul val de soldați a părăsit Vutcanii. Ceilalți la fel au ieșit treptat din sat și s-au înșirat în gloate dezorganizate spre Vest.

Ultima șansă de a efectua spărtura în unicul mod care promitea izbînda a fost pierdut. În noaptea de pe 28 spre 29 august nici măcar jumătate din soldații ce se aflau în sat nu au reușit să iasă din el și sub adăpostul nopții să ajungă la răul Bîrlad. În decursul zilei de 29 august între Vutcani și atît de rîvnita trecătoare peste rîu multe grupuri separate au fost nimicite. Orice comandă la nivel de divizie deja era imposibilă.

Deja la ieșirea din Vutcani în zorii zilei de 29 august inamicul a atacat destul de eficient unitățile germane. Astfel, un grup de militari din diferite unități, care se deplasa împreună cu comandantul diviziei a 79-a, a fost nevoit să între în luptă cu rușii, care atacau de la Sud. În curînd a devenit cunoscut, că în dimineața zilei începute în timpul unei ciocniri la marginea de Est a Vutcanilor generalul Mieth a avut un atac de cord.

Alte grupuri, care au părăsit Vutcanii în componența primului val comandați de ofițeri energici, au reușit să scape din acest mare sat supraticsit, trecînd sub focul înverșunat al artileriei și al aruncătoarelor de mine al inamicului de la Sud, Sud-Vest și Sud-Est. Mulți dintre soldați au fost recunoscători nu o dată comandanților săi, care i-au impus cu forță să pornească la drum, deoarece rușii nu mult timp după aceasta s-au năpustit din Est asupra Vutcanilor susținuți de tancuri și artilerie anticar, și au provocat acolo un iad adevărat.

Soldații primelor grupuri, ajungînd în grabă la rîul Bîrlad, într-o ultimă, nemaivăzută încordare a forțelor au înfrînt rezistența opusă de pe malul stîng de derașamentele-barieră rusești. Barajele rusești de la podul de lîngă Chițcani au fost zdrobite. Datorită acestui fapt pînă în jumătatea zilei de 29 august pe acest pod a reușit să treacă o masă dezorganizată de soldați germani, majoritatea cărora aveau în mîni doar arme sau automate. Cu această masă de oameni se deplasau doar foarte puține mijloace de transport. Ele s-au repezit în grabă spre înălțimile și satele, situate la Vest de rîu, unde în spațiul în jurul satului Chițcani pînă seara s-au aflat ultimele rămășițe ale ”grupului Mieth”.

Înamicul zăpăcit a reușit să oprească intensitatea marșului german doar pe la amiază, în timpul trecerii peste podul de lîngă Chițcani. De pe una din înălțimile de mai la Sud de Idrici se putea vedea cum un mare grup de soldați germani s-au oprit pe pod. El a fost nimicit de focul artileriei și de bombele aviației de asalt.

În urma acestor evenimente a continua trecerea pe acest pod era o întreprindere deznădăjduită. De aceea grupul în frunte cu comandantul diviziei a 79-a s-a îndreptat în direcția Sud-Vest, fără a avea vre-o idee despre modul în care vor va putea trece pe acolo Bîrladul. Grupul era alcătuit din circa 30 de soldați, jumătate din care erau răniți, dar care încă se mai puteau mișca. În același grup s-au pomenit nu doar cîțiva ofițeri, ci și o stațiune radio, și unicul tun de asalt rămas, reparart în grabă la Vutcani. Anume prin această staține care încă mai funcționa și au fost efectuate ultimele convorbiri radio despre situația grupului de armate.

În timpul marșului grupul a nimerit sub un foc din aruncătoare de mine atît de puternic, încît deplasarea ei ulterioară în această direcție nu mai avea nici un sens. Soldații au hotărît să aștepte sosirea nopții într-o dumbravă mică, iar apoi să se strecoare mai departe spre Vest în grupuri mici. Stația de radio, tunurile anticar și de asalt au fost nimicite. Însă încă pînă la sosirea nopții acest grup, ca și multe altele, nu au putut evita prizonieratul rusesc.

Unitățile, care au reușit să treacă rîul și să ocupe malul de Vest, au încercat în ziua următoare, împărțindu-se în grupe și grupulițe, în mare parte pe jos și folosind ultimele mijloace de transport, să ajungă la Siret, unde se presupunea, că a fost formată o nouă linie defensivă germană. Însă toate aceste speranțe s-au pomenit a fi zadarnice – asemenea linie pur și simplu nu exista.

Aici aproape toate grupele s-au risipit, și marea majoritate a soldaților au început cîte unul să răzbată pînă la trecerile din munții Carpați, ce se aflau la 100 de km depărtare de ei.

În însemnările sale ober-leutenantul Kollmer a descris astfel caznele prin care a trecut (fragmente):

”29 august
Din a doua încercare am reușit să trecem peste Bîrlad. A fost dat ordinul să ne îndreptăm spre Vest, către Siret, menținînd direcția Bacău.
30 august
Mai mult nu există nici un fel de subunități, toate s-au amestecat între ele. Cu noi continuă să rămînă comandantul diviziei general-locotenentul Schwarz. Pe linia Siretului trebuie să se afle poziții germane.
31 august
Continuăm să mergem spre Siret. Soldații sînt foarte epuizați fizic. Generalul Schwarz îi încurajează. Pe la amiază masa principală a trupelor ajunse pînă aici trece peste Siret pe un pod neocupat încă de inamic lîngă satul Rogoaza. Nu am întîlnit nici o poziție germană.
1 septembrie
Conform datelor cercetașilor, la Vest deja se află forțe mari ale inamicului. S-a luat hotărîrea să mergem spre Sud-Vest și să încercăm să ajungem granița româno-maghiară. Generalul Schwarz este istovit complet. Cu noi de asemenea se deplasează colonelul Heinz, locotenent-colonelul Schirmer (șeful statului-major al diviziei a 370-a) și colonelul Stein din regimentul al 370-lea de artilerie.
2 septembrie
Inamicul deja a închis calea spre Vest pe valea rîului Trotuș. De aceea a fost dat ordinul: toți se împart în grupuri mici și în acest fel urmează înainte…”

Comandamentul sovietic a dat următorul scurt comunicat despre nimicirea ”grupului generalului Mieth”:

”În regiunea între Huși și localitatea Vutcani au fost încercuite unitățile germane aflate acolo. Pe 29 august rămășițele unite ale diviziilor zdrobite în număr total de circa 20 de mii de oameni au reușit să străbată din încercuire. În decursul luptelor înverșunate, care au continuat pînă pe 30 august, trupele germane aveau de gînd să răzbată în grupuri mari spre Vest, în direcția rîului Siret, și să plece în Carpați. În timpul curățărilor, efectuate pe 2 și pe 3 septembrie, au fost nimiciți circa 3 mii de soldați și ofițeri germani și făcuți prizonieri circa 35 de mii de oameni. În ziua următoare toate rămășițele unităților germane au fost nimicite”.
(VA URMA)

Fragment din cartea ”Ostfront 1944: The German Defensive Battles on the Russian Front 1944” a lui Alex Buchner

Anunțuri

3 gânduri despre „GRUPUL DE ARMATE ”UCRAINA DE SUD”. AUGUST 1944. ÎNCERCUIREA ȘI NIMICIREA ”GRUPULUI GENERALULUI MIETH”

 1. Citiţi aici despre comportamentul „eliberator” al Armatei roşii. Şi se mai miră unii de ce unii ostaşi sau ofiţeri ruşi s-au umplut de boli lumeşti (sifilis, şancru, gonococi etc.), după intrarea lor în România fără a întîmpina din partea armatei române nici o rezistenţă, pretinzînd absurd cum că „Armata română ar fi capitulat fără condiţii”, minciună tipic sovietică.
  Citiţi aici şi vă minunaţi:
  http://www.evz.ro/davai-ceas-nu-este-mit-faradelegile-armatei-rosii-fata-de-romani-dupa-23-august-1944.html?utm_source=REALITATEA&utm_medium=FB&utm_campaign=FB-Post

 2. Pe acest sait

  puteţi găsi comentariile care urmează. Am eliminat unele din comentarii care nu erau în legătură cu subiectul expus în link-ul dat în comentariul anterior sau care conţineau expresii licenţioase (scabroase).
  Sunt prea multe mărturii asupra comportării „bravului ostaş sovetic” spre a fi puse la îndoială. Şi eu îmi amintesc unele din aceste scene cum ar fi acelea cu ascunderea fetelor şi cu intrarea ruşilor în gospodăriile oamenilor cărora le luau orătăniile din curte.
  Aproape că nu există sat din România prin care a trecut Armata Roşie unde poliţia să nu fi însemnat cel puţin cîteva din „bravurile” ostaşului sovietic. Şi trebuie să ţineţi cont că Armata română începînd din data de 23 august ora 22.15 a încetat orice acţiune militară împotriva armatei sovietice, ofiţerii armatei sale au intrat în legătură cu ofiţerii sovietici care le-au promis o colaborare împotriva inamicului comun, ca mai apoi să-i ia prizonieri şi să-i ţină vreo 5-6 ani prin Siberia, sovieticii refuzînd încheiere nici unui fel de armistiţiu.
  Deşi la cîteva zile după 23 august o delegaţie a noului guvern al României a plecat la Moscova pentru semnarea armistiţiului, aceasta nu a fost primită de Molotov timp de două săptămâni. De abia la 12 sept. 1944 Molotov a catadicsit să semneze armistiţiul. Un paradox nemaiîntîlnit în istorie a fost acela că armana română timp de 3 săptămîni avea ca adversari legali doi inamici: atît pe fostul inamic (URSS) care refuza să ia în consideraţie noua situaţie de fapt, cît şi pe inamicul fostului inamic (Germania) împotriva căruia lupta acum efectiv, izgonindu-l din capitală şi din împrejurimi. Chiar şi după încheiere armistiţiului, noul aliat sovietic şi-a menţinut acelaşi comportament faţă de populaţia civilă din România.
  Mărturiile celor de mai jos sunt o dovadă în acest sens. Aici mesajele se citesc de jos în sus. Urmăriţi-le!

  Ilie Salcianu Elena : lucruri asemanatoare povestea bunica mea,Rusii au facut foarte mult rau semenilor
  Îmi place · Răspunde · 26 · 23 august la 23:50
  6 răspunsuri:
  1. Srek Mrek: Doar Rusii macar au facut ceva , dar Fascisti din cati oameni au facut sapun sau din ce cauza a pornit razboiul ,
  Îmi place · 24 august la 04:36
  2. Eti Kelemen: nemtii my dear , au „invatat” toate atrocitatile de (la rusi), de la scolile rusesti, inainte de razboi, nu uitati ce vremuri au fost in timpul lui Stalin….
  Îmi place · 2 · 24 august la 05:13
  3. Marian-lucian Gheorghiu: dar asemenea povesti vin si din fosta urss, unde si soldati romani au violat femei ruse.
  Îmi place · 1 · 24 august la 16:22
  4. Serghei Nastas: spune-mi ceva de SUA. Numai nu-mi spune ca esti un pupăncurista
  Îmi place · 25 august la 08:10
  5. Ilie Salcianu: Elena eeeh,eu am spus doar despre Rusi, nu am generalizat, daca ar fi sa cataloghez toate natiile, fiecare a facut ceva rau. Apoi o femeie care a fost maltratata si violata de Rusi la vremea respectiva, va tine minte toata viata, niciodata nu va gandi…” eh, lasa ca si americanii au violat-o pe vecina si au maltratat-o mai rau ca pe mine”. Care va simtiti Rusi, pastrati-va bunul simt si nu mai jigniti. Eu am auzit povestile bunicii, nu am fost acolo dar am inteles ca foarte multi oameni au suferit din cauza lor
  Îmi place · Ieri la 00:00
  6. Ilie Salcianu Elena: bunica mea avea 15 ani pe vremea razboiului cu Rusii,spunea ca parintii o murdareau pe fata si haine cu taciune din soba, ca s-o vadă Rusii urata, sa nu o violeze. Asa faceau multe mame cu fetele lor
  Îmi place · Ieri la 00:05

  Jeni Popescu : Oamenii inteligenti stiu acest lucru dar vreau sa-i vad pe toti rusofonii de azi care -l fac pe Putin erou ce comentarii fac !
  Îmi place · Răspunde · 23 · 23 august la 23:43
  5 răspunsuri:
  1. Nicu Cioran: draga Jeni ,toti ,,inteligentii” de care spui sunt rezultatul violurilor lasate de rusi . rusii au plecat lasandu-si mizeria la noi care astazi avand in vedere de unde se trag , fac comentarii propatria , oare nu gandesc ca sunt veniti pe lume din sila? ar trebui sa fie recunoscatori mamelor violate ca nu ia avortat, cred ca era mai bine
  Îmi place · 2 · 24 august la 02:37
  2. Jeni Popescu: Ti-as da un raspuns dar vazand ca lucrezi la PPDD ma abtin !
  Îmi place · 1 · 24 august la 04:16
  3. Adrian Tomole: Jeni Popescu, nu cred ca are sens comparatia. Putin si soldatii rusi actuali nu sunt vinovati de aceleasi fapte ca precedesorii lor.
  Asa cum nici soldatii romani de acum nu sunt vinovati ca precedesorii lor au atacat in 1941-1942 Rusia, impreuna cu armata germana condusa de Hitler.
  Îmi place · 24 august la 23:46 · Editat
  4. Marian Hanganu: Adrian Tomole, Romania a atacat Rusia pentru a-si recupera teritoriile smulse prin amenintare cu 2 ani inainte. Rusia a inceput, nu Romania.
  Îmi place · 25 august la 00:47
  5. Mariana Enacovici: Articolul este publicat de Realitatea nu de Jeni !!
  Îmi place · 25 august la 00:

  Marcel Munteanu : Sa citeasca toti retardatii care sunt cu partidul lui Iliescu KGB si compania …
  Îmi place · Răspunde · 10 · 24 august la 01:22

  Lavinia Sterpu : Rusii au jefuit Romånia si au violat femei si fete f.f.tinere-**tezaurul romånesc**-este la ei, closca cu puii de aur-tot ei l-au furat. ..bunicii mei mi-au povestit multe intimplåri tråite cu adevårat de dinsii pe acel timp al jefuitorilor rusi:-(:'(:-(:'(:-( jävla idioter:-(:'(:-(:'(:-(
  Îmi place · Răspunde · 10 · 24 august la 01:05

  Juganaru Alexandru : asa e .tatal meu a luptat in acest razboi si i-mi povestea ca trupele romine intrau primele in orasele abandonate de germani ca sa distruga distilariile de alcool.spunea asa: „mai tata curgea bautura pe strada la canal si cind veneau rusii scoteau casca din cap si o luau de pe strada. Cit despre ceas? Furau ceasuri de masa si l-e legau la mina aşa cum vazusera ceasuri la mina rominilor si a germanilor. Nu e banc e purul adevar. Despre cultura si civilizatia rusilor… (aceştia) au cu ce (se) mindri
  Îmi place · Răspunde · 6 · 24 august la 01:08

  Mihailescu Gelu: rusii au fost niste bestii alcoolici .
  Îmi place · Răspunde · 4 · 24 august la 01:10

  Dorin Boska. o natie de putori ordinari barbari cretini si alcoolici
  Îmi place · Răspunde · 3 · 24 august la 19:41

  Mihaela Constantinescu: Bunica imi povestea ca la ea in casa au fost cazati niste ofiteri nemti (cand eram in Axa) , si cat de respectosi erau cu femeile si fetele , apoi cand au venit rusii , satenii sapau gropi adanci sa-si ascunda sotiile si fetele , ca sa nu fie violate !
  Îmi place · Răspunde · 7 · 24 august la 01:25

  Svetlana Gramovici: Aceleași povești infiorătoare le-am auzit și eu de la bunicii mei. Și ei vorbeau de respectul și educaţia soldaţilor nemţi și despre atrocităţile celor ruși. Imi povesteau, că o dată, când nu a reușit bunica să se ascundă in beci, s-a intins in pat, bunicul a stropit-o cu apă și i-a pus comprese pe frunte și le-a spus rușilor că are febră tifoidă.
  Îmi place · 25 august la 16:31

  Maria Angelica: asa povesteau bunicile noastre…niste salbatici
  Îmi place · Răspunde · 2 · 24 august la 19:00

  Stefan Agache : Intradevar rusii sunt asa cum sunt, dar daca la tine in curte vine unul si incepe sa-ti omoare copii , parintii si fratii tu ce ai face ?
  Ai incepe sa-l dojenesti probabil atunci cand se intoarce roata.
  Îmi place · Răspunde · 2 · 24 august la 00:43

  Cozma Mihai: Sunt oameni care mai traiesc , si povestesc…..
  Îmi place · Răspunde · 2 · 24 august la 00:04

  Jorje Monu: In razboi se comit atrocitati . Credeti ca militarilor romani nu le placeau rusoaicele ?
  Îmi place · Răspunde · 2 · 23 august la 23:58

  Claudiu Bumbuta: Bai dar Ponta a citit istoria asta, adevarata,? Daca da ce mortii lui vrea sa mergem cu rusii!!!
  Îmi place · Răspunde · 2 · 23 august la 23:54

  Eti Kelemen: la fel si bunica mea ,fiind din estul tarii, cind am crescut si am inceput sa inteleg,povestea ca oamenii isi ascundeau fetele de rusi, le-au fost mai frica de rusi,decit de ocupatia nemtilor in vremurile acelea…
  Îmi place · Răspunde · 4 · 24 august la 05:10

  Gigi Radu: cati dintre voi stiu cu adevarat ce au facut bravii ostasi romani pe frontul de rasarit pana i-au luat rusii prizonieri la cotul Donului? jaf si prapadenie, violuri si omoruri in masa, nu suntem mai buni ca altii…
  Îmi place · Răspunde · 1 · 25 august la 03:54

  Cristina Tanasescu: asa este … rusii au fost si vor ramane un popor barbar…. deosebire f. mare intre comportamentul lor si al nemtilor, cel putin din ce spun e mama mea care era atunci copil…nemtii nu intrau cu japca in gospodariile taranilor ci cereau voie….
  Îmi place · Răspunde · 1 · 25 august la 02:34

  Serghei Nastas: oare cind vom invata din istoria omenirii ,ca sa nu repetam greseliile buneiilor si strabuneiilor nostri? De unde atiita ura in veacul 21?
  Îmi place · 25 august la 08:08

  Movileanu Orest: Nu e nimic de like, trebuie facut orice ca istoria sa nu se repete !
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 20:32

  Putura Aurica: Mama mea avea pe atunci 10 anisori ,mi-a povestit ca rusii le-a luat porcu din cotet .Bunicu ìi ascundea pe copii ìn pod cìnd auzeau trupele sovietice trecìnd prin sat ,, CETAN JUD CLUJ ,, Tot mama ìmi spunea ca nemti le dadeau bomboane si biscuiti.
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 19:32

  Geta Trufasila: Este foarte adevărat știu de la bunicul meu
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 18:25

  Ariadna Hope Hope Rusii sunt barbari,atunci cand invadeaza
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 16:11

  Florin Flavius: Luca tot timpul usii sau caomportat ca niste lacuste asasine si niciodata nu au spus sau nu vor spune adevarul…la dracu cu ei:
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 09:00

  Niyazi Bass: Rusii o natie de cacati
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 08:59

  Vasi Cata Snap: Cu adevarat Rusi au fost si vor fi cei mai mari porci
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 06:42

  Daniel Vancea: jigodii nenorocite au facut mai multe victime decat Hitler si nu-i judeca nimeni!!scursuri!!
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 06:06

  Florea Romeo: Rusii si tiganii,ar trebui facuti sapun…
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 05:26

  Doru Duceac: Întrebati-l pe lasul defect-balbait bolsevic ..asa zis rege ..cetateanul mihai ,..daca are pe constiinta aceste atrocitati . Plus peste 2 milioane de romani ..deportati batjocoriti , asasinati in lagare si inchisorile comuniste !!!…
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 04:57

  Terezia Onet: dar crimele zilelor noastre cine-si asuma ????
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 04:44

  Mircea Stefan: nemernicii de rusi…..
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 04:15

  Petrescu Cristian: cele mai mari canalii
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 03:26

  Marius Marcu: Cu ajutorul nato+alianta ai tinem pe rusi cu botu pe labe. ..natie de criminali. .
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 02:44

  Ionel Andrei Stefan: Nemtii n-au facut asa ceva !
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 02:38

  Calin Birsan: nemrnici ordinari !! votati Ponta si vom avea ceva asemanator numai ca varianta moderna
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 02:28

  Gogot Ganu Andreea Amelia Jeni Popescu: stiam acest lucru de mult! Si tot sunt fană Rusia si mai ales fană Putin! E ca si cum am urî nemtii pt ce a facut Hitler … daca o luam asa trebuie sa uram Germania, SUA ca doar au violat indience cand le omorau barbatii…..noi n-am fost un popor barbar ca nu am fost o forta…..ca altfel faceau romanii atrocitati la fel de mari!
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 02:10
  Răspunde:
  Jeni Popescu Amelia, esti fata desteapta dar cum poti fi fană Putin cand sfideaza lumea, anexeaza Crimeea, inarmeaza irakienii, separatisii rusi , e pe punctul de a declansa al 3-lea razboi mondial ca sa-si arate muschii? Daca ar fi anexat o parte din Romania , tot asa ai gandi ?
  Îmi place · 24 august la 19:54
  Gogot Ganu Andreea Amelia eu il admir pe putin ca si conducator al unui stat….la o adica daca am fii rusi nu ne-ar deranja ce face…
  Îmi place · 25 august la 21:00

  Marin Both: E bine sa nu uite lumea, sa citeasca cine sunt rusii si sa se gandeasca la astia care acum sunt cu Rusia, iliescu si ai lui.
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 01:24

  Juganaru Alexandru: mai bine nu intrau americanii in razboi si astazi vorbeau germana
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 01:09
  Marian Parcalabescu Groaznic!
  Îmi place · Răspunde · 1 · 24 august la 00:24

  Doina Ciorasteanu: Asa este !!!Bunica mea imi povestea ca nemtii sau comportat bine dar in schimb rusii au umilit femeile, bateau copii le au sacrificat animalele din curte, erau plini de paduchi si raie(scabie), aveau toate bolile sifilis cei mai mare nenorociti, lui bunicul din parte mamei i-a scos un ochi dreptul pentru ca nu a vrut sa le de-a mancarea din casa! Porci, mai rău ca porcii au fost si sunt!!!
  Îmi place · Răspunde · 3 · 24 august la 03:41

  Maria Cucu: de la bunicii mei CETIRE „rusii au fost niste porci”. betivi, nesimtiti, mizerabili, afemeiati. intre ei si nemti, a fost o mare diferenta (nu toti nemtii au fost bolnavi la cap ca Hitler).
  Îmi place · Răspunde · 3 · 24 august la 03:16

  Gica Goldan: Nu exista un copil sa se intalneasca cu un neamt si sa nu primeasca ceva dulce, o bomboana, o ciocolata, orice. Pe cand rusii, doamne fereste ce erau in stare sa faca, impuscau gainile oamenilor in curte si apoi il puneau, sa le duca acolo unde erau incartiruiti.
  Îmi place · Răspunde · 3 · 24 august la 02:48

  Ferenc Salos ati uitat ca Romania a luptat impotriva Rusiei in alianta cu Germania … ei nu au uitat
  Îmi place · Răspunde · 3 · 23 august la 23:50
  8 răspunsuri:
  1. Jeni Popescu: Serios ? Pai si-au luat partea leului . Ai auzit de tezaurul romanesc? De Basarabia si Bucovina ai auzit ?
  Îmi place · 4 · 23 august la 23:55
  2. Ferenc Salos: dna ,” invingatorul ia totul ” …. si istoria a fost scrisa intotdeauna de invingatori , asta este legea omenirii chiar daca nu este drept
  Îmi place · 2 · 24 august la 00:00
  3. Jeni Popescu: Si daca iau TOTUL ce motiv au sa nu uite aliantele altor state? Nu vor sa uite , vor sa ia incontinuare .
  Îmi place · 3 · 24 august la 00:34
  4. Extrela Fagie: Ai mare dreptate Jeni !au furat, au batjocorit femeile indiferent de varstra .Sa nu uitati ca sant oameni care au trait in aceea perioada .Rusii sant f periculosi.
  Îmi place · 4 · 24 august la 01:20
  5. Marcel Munteanu: Bai Ferenc esti un ungur netrebnic…
  Îmi place · 1 · 24 august la 01:22
  6. Marin Both: Ungurii ce sa spuna, ei au fost cu nazistii pana la capat.
  Îmi place · 24 august la 01:24
  7. Ferenc Salos: doar nu va asteptati sa vina cu diplome si flori … dar soldatii romani asa au mers la ei ?? puneti-va in locul lor si poate va mai razganditi
  Îmi place · 1 · 24 august la 01:25
  8. Ferenc Salos: dle Both,ai un nume dacic sunt eu ungur dar asta-i adevarul chiar daca nu e pe placul tuturor
  Îmi place · 1 · 24 august la 01:27

  Rita Gabrian: Cand rusii l-au deportat pe bunicul meu, povestea bunica, au navalit in dormitor si din dulapuri au luat toata lenjeria, au luat ceasurile, au baut colonia din baie…L-au ridicat impreuna cu cele trei surori ale sale. A ramas bunica si mama. El nu s-a mai intors.
  Îmi place · Răspunde · 2 · 24 august la 05:13

  Ion Ivanica: Ar fi timpul k rusii sa fie eliminati de ue ,sa sufere si sa ajunga sa se omoare intre ei …razboi civil. Este o natie periculoasa, trataţi asa cum merită
  Îmi place · Răspunde · 2 · 24 august la 20:39

  Nicoleta Olaru: stim toti! ne-au spus fie bunicii fie parinţii! bunicul meu a murit cu speranţa ca tot o sa vina ….americanii! de ce, doar el stia! noua nu ne-a spus oricat am intrebat! se vede treaba ca se saturase si de rusi dar si de nemti … si cat a patimit! ma intreb uneori pentru ce sau chinuit ….pentru ce au luptat si pentru ce au renuntat la aproape tot …
  Îmi place · Răspunde · 25 august la 23:52

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s