DETRIMENTUL ADUS MOLDOVEI DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Războiul și ocupația au distrus nu numai economia, dar și infrastructura socială existentă în Molodva în 1940 – prima jumătate a anului 1941. S-a redus brusc numărul populației, întîi de toate partea ei economic activă. Orașele republicii, în primul rînd capitala, erau în ruine, erau distruse industria și infrastructura transportului, sistemul asistenței medicale și al securității sanitare. Dauna principală consta în pierderile umane.Proporțiile și structura acestor pierderi merită să fie examinate în primul rînd.

PIERDERILE DEMOGRAFICE.
Dauna principală și cea mai sensibilă, adusă Moldovei de război și ocupație, era nimicirea în masă a populației.Considerăm oportună trecerea în revistă a factorilor, care au stat la baza politicii de genocid.
Peste Republica Moldova de două ori a trecut tăvălugul frontului. În urma bombardamentelor din 10-12 iulie 1941 a orașului Bălți, potrivit datelor administrației române, au fost scoși de sub ruine 426 de cetățeni uciși. Mult mai mari au fost pierderile de populație la Chișinău. În iulie aviația românească a bombardat orașul, mai ales piața gării, unde așteptau să se încarce în vagoane mii de refugiați, și drumurile spre Vadul lui Vodă și Bender. La 16 iulie, în ajunul pătrunderii trupelor germane și române în oraș, Chișinăul a fost supus unui puternic tir de artilerie din partea inamicului. Spre seară străzile erau acoperite de cetățeni uciși. La Dubăsari au fost uciși de bombe 40 de oameni, în satul Sărata Veche, raionul Fălești au fost uciși 19 oameni,în satele din raionul Kotovsk (Hîncești) – 49.
Mult mai mulți oameni pașnici au murit în procesul evacuării. Aviația germană și românească bombarda fără cruțare coloanele de bejenari și trenurile cu populație evacuată. Surprinzînd mii de bejenari la trecerea pe pontoane peste Nistru de la Vadul lui Vodă, trupele germane s-au dedat la o căsăpire de masă. O asemănătoare căsăpire s-a repetat lîngă localitatea Akmecetka pe Bugul de Sud. O parte din bejenarii din Moldova s-au îndreptat spre Odesa. Acest oraș, încercuit încă de la început de august de unități germane și românești, a fost menținut de Armata Roșie pînă la 16 octombrie, cu toate acestea, o parte din bejenari nu s-a putut evacua. Bejenarii din Moldova constituiau o parte din ostatici – ”evrei și comuniști suspecți”, împușcați sau spînzurați în străzile Odesei la 22 octombrie, și 22000 arși de vii în suburbia Dalnic în zilele următoare( Raport final. Comisia internațională pentru Studierea Holocaustului în România; președintele comisiei: Elie Wiesel; Iași. Polirom, 2005. P. 149-152). Ceilalți evrei bejenari au fost închiși în lagăre de concentrare, unde au pierit.
Bejenarii moldoveni, ruși, ucraineni ș.a. rămași în teritoriile ocupate aveau mai multe șanse de supraviețuire decît evreii. Potrivit datelor administrației românești, din noiembrie 1941 pînă în octombrie 1943 în Moldova s-au întors 67073 de bejenari ai anului 1941. Dat fiind că o parte din bejenari au revenit pe ascuns, este de presupus că numărul lor a fost mai mare. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că în procesul evacuării au murit zeci de mii de locuitori ai Moldovei.
În perioada ocupației fasciste jertfe ale primului val de teroare au devenit nu mai puțin de 1000 de funcționari, de țărani, muncitori moldoveni, ruși, ucraineni ș.a., împușcați de trupele române în iulie-august 1941. Din septembrie 1941 pînă în iulie 1942 au fost arestați și deferiți judecății încă 18359 de moldoveni și alți locuitori pravoslavnici ai Moldovei( ANRM.F.706.Inv.1.D. 4232.Fila 634). Cei deținuți erau supuși chinurilor și schingiuirilor, erau ținuți în condiții inumane, de antisanitarie și constrînși prin foame. Comportarea bestială față de deținuți a provocat exterminarea lor catastrofală. În februarie 1943 au fost trimiși în lagărele de concentrare din Transnistria și nimiciți 860 de locuitori ai Basarabiei – participanți ai evenimentelor din 28 iunie 1940( ANRM. F. 1894. Inv. 1.D. 18. Fila 10).
Deținuții mureau și în lagărele de concentrare pentru cei suspectați de politică, inclusiv adepții stilului vechi de slujire bisericească, de la Vertiujeni, în lagărele de concentrare a celor ”suspecți” de la Oneștii Noi, în lagărele de muncă forțată din Sadaclia Fridenstal, Deneviz, în închisorile din Tiraspol, Rîbnița, Chișinău, Bălți, Soroca, Cahul, Orhei, Dubăsari. Peste 700 de tineri, cum s-a menționat, au fost uciși în mai- iunie 1944 de jandarmii români în vremea raziilor asupra persoanelor care se eschivau de mobilizare. În afară de aceasta jandarmii germani și români, trupele germane și române au împușcat aproape 500 de partizani și persoane care îi ajutau.
Ocupanții au desfășurat o teroare de proporții la răsărit de Nistru. În județele Tiraspol, Dubăsari și Rîbnița, din momentul ocupației pînă la 1 august 1943 tribunalele românești au pronunțat sentințe încă asupra 6129 de dosare. La închisorile din Rîbnița, Dubăsari și Tiraspol ocupanții, înainte de a fugi, i-au împușcat pe deținuți, indiferent de sentințele pronunțate.
Pedeapsa corporală a muncitorilor, țăranilor și funcționarilor, bătăile în fiecare zi a locuitorilor pentru orice motiv, devenite elemente de neapărat al comportamentului polițiștilor și jandarmilor români, erau niște forme de genocid legalizat. S-a răspîndit și o astfel de formă tradițională de pedeapsă ca ”bătăile calificate”, cînd călăii vătămau organele interne și cei bătuți în scurt timp mureau. Chiar după datele Comisiilor Extraordinare de stat pentru examinarea crimelor cotropitorilor fasciști, desigur, necomplete, în anii de ocupație au fost supuși torturilor și schingiuirilor 207000 de locuitori ai Moldovei, 22713 din aceștia s-au stins de viață, în urma chinurilor suferite, înainte de sfîrșitul războiului. La Chișinău au fost supuși chinurilor și torturilor 20% din orășeni – 10255 de oameni, 7923 din acești torturați în urma bătăilor au murit( ANRM. F. 1026. Inv. 1. D. 322. Fila 15, 83). Se poate presupune că în realitate în toată Moldova numărul celor decedați în urma comportamentului bestal a fost de două ori mai mare.
Cu mult mai numeroase au fost jertfele genocidului. De acum în procesul instaurării regimului de ocupație, în iulie 1941, jandarmeria română se răfuia în masă cu evreii. Către început de septembrie în ghetourile și lagărele de concentrare din Moldova și în raioanele ei de pe malul răsăritean al Nistrului au fost închiși peste 100000 de evrei. De acum în august-octombrie 1941 numai în Basarabia au fost împușcați sau au murit de foame, de boli, de comportament bestial mai mult de 35000 de evrei. La Dubăsari au fost împușcați 18500 de evrei locali și din dreapta Nistrului. Din aproximativ 60000 de evrei din Moldova, închiși în lagărele de concentrare din Transnistria, pînă la eliberare au supraviețuit ceva mai mult de 5000 de oameni.
În vara anului 1942 în lagărele de concentrare din Transnistria au mai fost nimiciți 8649 de romi din Basarabia. Acestea au fost lagăre de exterminare. Cu toate că în toamna anului 1943 țiganilor li s-a îngăduit să se întoarcă la șatre, din romii basarabeni au supraviețuit foarte puțini. Numărul general al oamenilor pașnici, uciși de ocupanți sau în detenție au depășit 120000 de cetățeni – 7% din populația Moldovei ocupate( Шорников П. М. “Цена войны. Кризис системы здравоохранения и демографические потери Молдавии в период Великой Отечественной войны”. Кишинёв. 1994. С. 91-95).
Dar încă și mai numeroase au fost jertfele politicii social-economice a ocupanților. Rechiziționarea în masă a produselor de către autoritățile și trupele române, blocarea pentru nevoile armatei a rezervelor de cereale și a vitelor din proprietatea țăranilor, impunerea unor prețuri ”oficiale” extrem de reduse la produsele alimentare scoase pe piață au creat în teritoriile ocupate un regim al foametei. Urmările lui, precum și distrugerea sistemului de asistență medicală și de securitate sanitară, comportamentul sălbatic cu populația au contribuit la răspîndirea bolilor sociale, povocate de foame, și a epidemiilor, la creșterea bruscă a mortalității. Cu toate că natalitatea în 1942 a atins nivelul apropiat de maxima biologică, mortalitatea s-a dovedit a fi și mai înaltă – 34% din decedați erau copii în vîrstă de pînă la un an. În urma foametei și a epidemiilor pe parcursul a aproape 2 ani de ocupație (din august 1941 pînă la 15 mai 1943) în Basarabia au murit 220000de oameni, aproape 10% din populația ținutului( Шорников П. М. “Цена войны. Кризис системы здравоохранения и демографические потери Молдавии в период Великой Отечественной войны”. Кишинёв. 1994. С. 96-98).
În ultimul an de ocupație, cînd autoritățile românești și armata română înfăptuiau în Transnistria, Basarabia și Bucovina de Nord ”Operațiunea 1111” și măsurile în vederea ”pămîntului pîrjolit”, distrugînd întreprinderile industriei alimentare și infrastructura de transport, foametea a luat proporții, numărul celor bolnavi de boli sociale și epidemice a sporit, ceea ce a făcut să crească cu mai mult de 50% numărul jertfelor politicii sociale a ocupanților.
Mecanismul de exterminare pus în funcțiune de ocupanți a continuat să acționeze o anumită vreme și după izgonirea lor. În numărul pierderilor sanitare, provocate de politica regimului I. Antonescu, trebuie incluse și jertfele epidemiilor de masă și ale bolilor sociale, provocate de foame, a celor decedați după izgonirea ocupanților. Numărul general al celor decedați în urma tifosului exantematic, a febrei tifoide, tuberculozei, dizenteriei, precum și a bolilor cardiace, provocate de foamete și de alte boli, din iunie 1944 pînă în august 1946 au alcătuit în republică 107000 de oameni( Шорников П. М. “Цена войны. Кризис системы здравоохранения и демографические потери Молдавии в период Великой Отечественной войны”. Кишинёв. 1994. С. 99-101).
Numărul total al pierderilor umane ale Moldovei în anii MRPAP a atins cifra de 650000 de oameni. Dintre aceștia 84000 au căzut pe front, luptînd în rîndurile Armatei Roșii. Numărul moldovenilor care au decedat în componența armatei române în lupta împotriva Germaniei n-a fost mare. Moartea a 550 de mii de locuitori ai Moldovei a fost rezultatul ocupației româno-germane. Urmările politicii genocidului și ale ruinării economiei, promovate de Bucureștiul oficial în anii 1941-1944 în Moldova, sînt comparabile cu rezultatele politicii naziste înfăptuite în Polonia ocupată.

SITUAȚIA ECONOMIEI ȘI A MEDIULUI AMBIANT.
Aprecierea urmărilor politicii de jefuire totală și de pustiire a pămîntului, promovate de regimul I. Antonescu și de trupele germane în anii 1941-1944, ca o daună enormă adusă economiei și infrastructurii de transport, sistemului de ocrotire a sănătății și al securității sanitare, a însuși mediului de existență a populației Moldovei este prea modestă. Industria Moldovei a fost distrusă practic în întregime. Mai precis, ea a pierdut 90% din capacitățile de producere. Din 1740 de întreprinderi existente în republică în ajunul războiului ocupanții au distrus definitiv 1037, iar altele 332 parțial( ANRM. F. 3021. Inv. 4. D. 14. Fila 2; Шорников П. М. “Промышленность и рабочий класс Молдавской СССР в годы Великой Отечественной войны. Кишинёв. 1984. С. 50-52). Industria și căile ferate au rămas fără majoritatea cadrelor de ingineri, tehnicieni, de muncitori calificați( „История народного хозяйства Молдавской СССР. 1917-1959. Кишинёв. Штиинца. 1974. С. 211). Distrugerile realizate de ocupanți la căile ferate au depășit incomparabil măsurile de paralizare din iulie 1941. Trupele române au demontat liniile de cale ferată Chișinău-Bender, Bender-Căinari și Revaca-Căinari; în total ocupanții români au demontat și au cărat în România șinele de pe 200 de kilometri (din cele 840 de kilometri) de căi ferate existente în Moldova, au aruncat în aer 170 de poduri, inclusiv podurile peste Nistru de la Bender și Rîbnița, au distrus 322 de poduri de cale ferată din cele 1064 existente în republică, mai bine de 1000 de macazuri, 5 din 8 depouri de locomotive, sistemul de aprovizionare cu apă a căilor ferate, de semnalizare și de telecomunicații(„История народного хозяйства Молдавской СССР. 1917-1959. Кишинёв. Штиинца. 1974. С. 211). Linia de cale ferată Chișinău-Iași ocupanții n-au demontat-o, probabil, din cauza că în vara anului 1944 ea se afla sub supravegherea partizanilor moldoveni. Dar în vremea retragerii trupelor fasciste au dat foc multor poduri de cale ferată și auto.
Agricultura a fost distrusă prin jefuirea fondului de însămînțare, tăierea livezilor și a viilor, mînarea în masă a turmelor de vite în România, prin jefuirea tehnicii agricole. Din raioanele de la răsărit de Nistru autoritățile românești au reușit să ia cu sila 60% din cai și 75% de bovine. Aceeași situație era și în Basarabia. Din cauza operațiilor militare din 1944 au fost pierdute 27,3% din semănăturile de toamnă din întreaga Moldovă( „История народного хозяйства Молдавской СССР. 1917-1959. Кишинёв. Штиинца. 1974. С. 215). Sute de mii de țărani luptau pe front și agricultura a fost lipsită de cea mai mare parte a brațelor de muncă. Suprafețe imense au căzut din circuitul economic și din cauza că arăturile, livezile, viile rămîneau minate. După eliberarea Moldovei numai în patru raioane, care se aflau în zona frontului: Ungheni, Călărași, Nisporeni și Bravicea, ostașii unităților de geniu ale Armatei Roșii au dezamorsat 237600 de mine și alte 31000 de obiecte explozive( Шорников П. М. “Цена войны. Кризис системы здравоохранения и демографические потери Молдавии в период Великой Отечественной войны”. Кишинёв. 1994. С. 69-73).
Un factor al sporirii a mortalității populației în urma cauzelor sanitare, a fost distrugerea spațiului locativ. În anii războiului, în Chișinău au fost distruse 9388 de clădiri, 76% din fondul locativ al orașului. Orașele din zona frontului au fost distruse: Bender în proporție de 80%, Ungheni – 73%, Orhei – 71%, Tiraspol – 40%, chiar și Bălțiul, aflat în spatele frontului, a fost distrus în proporție de 50%( Афтенюк. А., Елин Д., Коренев А., Левит И., „Молдавская СССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг.”. Кишинёв. Картя Молдовеняскэ. 1970. С. 379). Mai mult de 95% de distrugeri au fost pe seama acțiunilor speciale ale administrației românești și ale trupelor germane. La Chișinău, Tiraspol, Rîbnița, Bender și Dubăsari au fost distruse conductele de apă și sistemul de canalizare. Au fost prefăcute în ruine localitățile Cornești, Valea lui Vlad, Leova. În total au fost distruse 60% din fondul locativ al orașelor Moldovei. Chiar dacă luăm în considerație că numărul orășenilor în anii războiului s-a redus aproape de 5 ori, de la 501,1 mii de oameni pînă la 117,8 mii de oameni, asigurarea cu spațiu locativ, la 1 iunie 1945, alcătuia doar 5,8 metri pătrați pe cap de locuitor( ANRM. F. 3002. Inv. 1. D. 3. Fila 38). În raioanele din zona frontului: Olănești, Bender, Bulboaca, de unde trupele române și germane au ”evacuat” populația, ocupanții au ars 25 de sate. După izgonirea ocupanților, trăitorii s-au întors, dar au fost nevoiți să locuiască în bordeie.
Creînd condiții pentru răspîndirea epidemiilor, autoritățile românești au distrus instituțiile medicale. Din 427 de instituții curative, ce activau în Republica Moldova în ajunul războiului, au fost ruinate 350, adică 84% din totalul lor. Personalul medical, constrîns de poliție, s-a ”evacuat” în România, iar populația a fost lăsată fără asistență medicală. În martie 1944 în raioanele eliberate ale Moldovei erau numai 25 de doctori inclusiv Comisarul poporului pentru ocrotirea sănătății Ilie Bobanov și locțiitorul său Ivan Sorocean, și 380 de felceri și surori medicale, de tot 1,7% din numărul de medici și 7% din personalul medical mediu de specialitate necesar republicii conform normativelor acelor timpuri( Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. 1941—1945 гг. Сборник документов и материалов в 2-х томах”. Кишинёв: Штиинца, 1975. T. 1. C. 422, 423). Cu tot ajutorul acordat de Moscova, restabilirea instituțiilor de ocrotire a sănătății și instaurarea ordinii în sistemul sanitar-epidemiologic a cerut timp îndelungat( Шорников П. М. “Цена войны. Кризис системы здравоохранения и демографические потери Молдавии в период Великой Отечественной войны”. Кишинёв. 1994. С. 69-73).
Urmările acțiunilor de război creau noi primejdii pentru apariția unor noi focare de epidemii. După operațiunea Iași-Chișinău pe cîmpurile de luptă au rămas peste 200000 de corpuri neînsuflețite ale soldaților și ofițerilor inamicului. Operațiunile de curățire a teritoriului au fost puse pe seama serviciilor sanitare ale Armatei Roșii. Cadavrele ce pluteau pe Prut formau zăpoare, care au trebuit să fie aruncate în aer sau bombardate de aviație( Moraru A. ”Istoria românilor. Basarabia și Transnistria. 1812-1993”. Chișinău. 1995. P. 387). Echipele de înmormîntare lucrau zi și noapte. Populația participa la curățirea sanitară a terenului și astfel s-a reușit să se evite apariția simultană a unor epidemii. Focare a unor boli infecțioase și epidemice s-au semnalat în raionul Leova, unde trupele inamicului au suferit pierderi deosebit de numeroase, și în satul Sîngera, unde după capitulare, au fost ținuți în lagăre 12000 de soldați și ofițeri germani( Шорников П. М. “Цена войны. Кризис системы здравоохранения и демографические потери Молдавии в период Великой Отечественной войны”. Кишинёв. 1994. С. 71-73).
La cifra generală a pierderilor demografice ale Moldovei în perioada celui de-al doilea război mondial, arătată mai sus, se cuvine să adăugăm peste vreo 120000 de locuitori ai republicii, care au murit de foame în anii 1946-1947. Foametea a fost condiționată nu numai de seceta anului 1945 și de peirea roadei anului 1946, dar, în mare parte, de ruinarea agriculturii, industriei, infrastructurii sociale a republicii în anii ocupației româno-germane. Așadar, pierderile demografice ale Moldovei, populația căreia la început de 1941 era de 2700000, în anii de război și primii ani postbelici au constituit 770 de mii de oameni.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s