CÎTEVA PROCLAMAȚII DIN ANUL 1917

Chemarea partidului naţional moldovenesc.
Către studenţii moldoveni,
„Fraţilor! In aceste vremuri mari neamul moldovenesc aşteaptă de la voi să vă puneţi în slujba lui. Toţi acei cari simţiţi în vinele voastre sîngele moldovenesc şi cari vreţi să fiţi adevăraţi fii ai neamului, veniţi cît mai de grabă aici, ca umăr la umăr cu noi să lucraţi pentru organizarea Moldovenilor.
Veniţi cît mai mulţi, veniţi cu toţii!”
Frate Moldovene,
„Nu uita că într’aceste vremuri hotărîtoare neamul moldovenesc s’a adunat într’un partid moldovenesc, în care trebuie să intre fiecare fiu al neamului moldovenesc”.
Ziarul „Cuvînt Moldovenesc” Nr. 31, din 19 Aprilie 1917

Scrisoarea elevilor moldoveni din cursul superior al liceului din Soroca.
(Cu 23 de semnături).
”Noi gimnaziştii din Moldoveni din gimnazia Sorocei foarte ne-am bucurat, cînd am înştiinţat din gazeta „Cuvînt Moldovenesc” că s’a alcătuit un partid naţional moldovenesc cu scopul, ca să dobîndească pentru ţara noastră drepturile de sine ocîrmuire şi de propăşire pe calea luminei, alături de Rusia mare. Şi iată noi răspundem la strigarea partidului naţional şi ne punem sub steagul lui măreţ. Noi ne recunoaştem Moldoveni, măcar că stăpînirea veche punea toate puterile, ca să ne facă Ruşi prin învăţătorii noştri.
Stăpînirea veche n’a cîştigat decît ura noastră împotriva ei; toate uneltirile stăpînirei vechi de a stîrpi iubirea noastră către ţară, către limba şi obiceiurile vechi ale ţării, n’au fost deajuns, ca să ne omoare.
Şi acuma noi sîntem toţi gata să sprijinim steagul naţional moldovenesc şi vă încredinţăm cu iscăliturile noastre, că precum pînă acum, tot aşa şi înainte vom răspîndi ideile naţionale prin Moldoveni, din cari mare parte încă se află în bezna întunerecului. Noi vom căuta să le desholbăm lor ochii la starea lucrurilor. Simţim că fără povăţuirea partidului, puterile noastre sînt încă slabe, de aceia aşteptăm cu toţii îndrumări pentru începerea lucrării în folosul neamului nostru.
Sîntem încredinţaţi, că toţi cari au un suflet moldovenesc, — învăţătorii, ucenicii, ca şi noi, boerii, preoţii, ostaşii şi ofiţerii şi sătenii plugari vor urma pilda noastră şi-şi vor ridica glasul a 2 milioane de suflete, ca să sprijine steagul de luptă, ridicat pentru dobîndirea drepturilor călcate.
Să nu arate nimeni la lume, că poporul moldovenesc s’a mişălit sub jugul străinilor şi s’a lepădat de naţia lui. Să-şi aducă aminte de luptele crîncene ale strămoşilor noştri împotriva duşmanilor, cari se străduiau sa-i şteargă de pe faţa pămîntului.
Să strige fiecare moldovan : Trăiască Basarabia autonomă, trăiască Moldovenii slobozi!”
Ziarul „Cuvînt Moldovenesc” Nr. 33, din 26 Aprilie 1917.

Hotărîrile comisiunii şcolare moldoveneşti de pe lîngă zemstva gubernială.
„Comisia şcolară moldovenească de pe lângă zemstva gubernială, desbătînd întrebarea despre învăţarea limbii moldoveneşti în şcolile mijlocii (secundare) din Basarabia, a hotărît următoarele :
Avînd în vedere că cea mai mare parte din locuitorii Basarabiei sînt Moldoveni, comisia a hotărît să roage sfaturile pedagogice ale şcolilor mijlocii să eie numai decît următoarele măsuri pentru adevărata învăţare a limbii moldoveneşti. :
a) Să hotărască că toţi ucenicii moldoveni din toate clasele sînt îndatoriţi să înveţe limba moldovenească;
b) In atestaturile ucenicilor trebuie să fie însemnate notele (balurile) pe limba moldovenească în rînd cu alte învăţături;
c) Numărul lecţiilor de limba moldovenească trebuie să fie deopotrivă cu limba rusească;
d) La împărţirea lecţiilor trebuie de dat loc limbii moldoveneşti şi la ceasurile cele dintîi, iar nu numai la ceasurile cele de pe urmă, cînd ucenicii sînt ori obosiţi după 5 ceasuri de învăţătură, ori sînt împiedecaţi de ucenici slobozi de lecţii.
Totodată Comisia şcolară moldovenească de pe lîngă zemstva gubernială a luat o hotărîre, prin care în cursul gimnaziilor şi al altor şcoli mijlocii să fie negreşit aşezată învăţarea îndatoritoare a istoriei poporului moldovenesc, a geografiei, a etnografiei şi a cîntării naţionale”.
Ziarul ”Cuvînt Moldovenesc” Nr. 116, din 25 Decembrie 1917.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s