CUM ELIBERA ARMATA ROMÂNEASCĂ BASARABIA DE BOLȘEVICI (V). DOCUMENTE

Din comunicarea șefului Gestapo și SD din 17 iulie 1941 despre evenimentele din Bălți (Basarabia)

Absolut secret
17.7.1941

Raport operativ, URSS, N-25

Einsatzgruppe-D:
Einsatzkommando 10-a

Kommando 10-a se reține la Bălți. Distrugerile s-au dovedit a fi mai serioase decît se presupunea.

Soldații români, intenționat și neintenționat, au provocat cîteva incendii. S-a întors o parte din populația orașului, în care înainte de cucerirea lui erau circa 60.000 de locuitori, dintre care 32.000 de evrei…

În ultimile zile din nou au avut excese serioase ale soldaților români contra evreilor. Numărul exact al evreilor uciși în timpul lor nu poate fi identificat, dar, e de presupus că au fost mai mulți de o sută. În seara zilei de 10 iulie autoritățile militare române au adunat împreună circa 400 de evrei de diferite vîrste și de ambele sexe, ca să îi împuște pentru atacul împotriva militarilor români. Este demn de condamnare faptul că pregătirea tehnică pentru înfăptuirea acestui plan a fost insuficientă. La rugămintea comandantului diviziei 170, comandantul român în ultimul moment s-a limitat cu împușcarea a 15 evrei-bărbați.

Poliția românească arestează evreii apți de muncă, pentru ca în continuare să-i folosească la diferite munci de curățare.[…]

Românii nu au nici o metodă în comportarea lor cu evreii. Nu poate fi nici o obiecție contra execuțiilor numeroase ale evreilor, dacă aceste execuții ar fi fost organizate în modul corespunzător. Însă românii de obicei lasă cadavrele ucișilor la locul execuției și nu le înmormîntează.

În legătură cu aceasta einsatzkommando-ul a publicat pentru poliția română o instrucție, care dispune să acționeze mai ordonat.

Pentru încălcarea ordinelor poliției și pentru atacurile asupra militarilor germani în decursul unei acțiuni de represalii au fost nimiciți membrii judenratului din Bălți, și alți evrei, în total 45 de persoane.

NO- 2939
sursa

Reclame