CUM ELIBERA ARMATA ROMÂNEASCĂ BASARABIA DE BOLȘEVICI (IV). DOCUMENTE

Procesul-verbal al comisiei raionale Cotovsc despre împușcările în masă a cetățenilor sovetici.

17 aprilie 1945
…Examinînd materialele originale în privința cercetării și stabilirii faptelor criminale, săvîrșite pe teritoriul RSS Moldovenești temporar ocupat de către cotropitorii româno-germani, am stabilit, că în timpul ocupației din 1941 pînă în 1944, pe teritoriul raionului Cotovsc( acum Hîncești – y. o.) autoritățile româno-germane au săvîrșit următoarele fapte criminale.
La sfîrșitul lunii iulie 1941 la un kilometru mai la nord de centrul raional Cotovsc de către jandarmeria română au fost înfăptuite două împușcări în masă a cetățenilor sovetici de naționalitate evreiască. Astfel, în timpul primei împușcări au fost omorîți pănă la o sută de persoane, și în al doilea caz – pînă la 15 persoane.Această crimă a fost săvîrșită de către șeful secției de jandarmi plutonierul David Grigore, locțiitorul său plutonierul Mitică, jandarmul Trancotă Victor și alții.
Cu ajutorul materialelor cercetărilor preliminare și, găsind și deschizînd mormintele comune, am stabilit că omorurile au fost înfăptuite cu arme de foc, tragerile au fost efectuate din imediată apropiere, cu arme albe, îngropînd victimele rănite de vii. Din mormîntul mare s-au scos 86 de cadavre, majoritatea fiind de sex feminin, numai un cadavru era de sex bărbătesc, s-au descoperit și cadavre de copii. Din mormîntul mic s-au scos 5 (cinci) cadavre de adulți și 8 (opt) cadavre de copii. Din groapa mare, dar și din cea mai mică, odată cu cadavrele au fost extrase încălțăminte pentru femei și copii, poșete femeești, obiecte casnice – un ceainic, găurit de gloanțe, un pocal de argint și altele. (A se vedea raportul expertizei medico-legale și depunerile martorilor). (n. – nu se publică).

În perioada ocupației din 1941 pînă în 1944 au fost supuși arestărilor, bătăilor și torturilor 200 (două sute) de persoane. Din cauza bombelor și obuzelor, în urma bombardamentelor inamice, au murit 15 (cincisprezece) persoane.
În iulie 1941 de către slujbașii postului de jandarmi, jandarmii Moraru, Păun, Muianvaș, plutonierul Ștefănescu și șeful de post Angheluță, sub comanda ultimului, au fost efectuate arestări în masă a cetățenilor sovetici de naționalitate evreiască, locuitori ai s. Sărata-Galbenă. Astfel, de către ei au fost arestate 36 de persoane, care au fost împușcate mai la sud-est de s. Sărata-Galbenă, pe culmea dealului. La pregătirea și înfăptuirea acestei crime au participat șeful de post al s. Caracui plutonierul Gherasim și subofițerul jandarmeriei Emil Pacega.
Din materialele preliminare și plecarea în persoană la fața locului cu participarea expertizei medico-legale, în mormîntul deschis au fost descoperite 30 de cadavre, dintre care, cadavre de copii de la un an pînă la 5 ani – 4 (patru), în vîrstă de la 25 pînă la 50 de ani – 23, restul – bătrîni peste 50 de ani. Împreună cu cadavrele se află încălțăminte pentru femei și pentru copii, obiecte casnice, sticle, linguri ș. a. m. d. Printre cadavre sînt cîteva cu mînile legate, care își acopereau de groază  fața cu mînile, cu limbile mușcate. Omorul se înfăptuia din arme de foc, tragerile au fost efectuate din imediată apropiere, răniții au fost îngropați încă de vii (a se vedea raportul expertizei medico-legale și depunerile martorilor).
În perioada ocupației, din partea jandarmeriei au fost supuși arestărilor, bătăilor și torturilor 50 de cetățeni sovetici din s. Sărata-Galbenă. Astfel, în iulie 1941 de către postul de jandarmi a fost arestat locuitorul s. Sărata-Galbenă Ivanov Ivan, care, după bătăi și torturi, a fost ucis în jandarmerie și aruncat în fîntîna din ograda jandarmeriei. În urma bombardamentelor au murit 13 persoane.

În s. Caracui în perioada ocupației au fost împușcate 4 persoane, au fost supuși arestărilor și torturilor 13 cetățeni sovetici nevinovați. Vinovați pentru înfăptuirea acestor crime sînt șeful de post plutonierul Gherasim, plutonierul Ion Frunză, subofițerii Emil Pacega, Ion Preoteasa, caporalul Mihai Pontea și jandarmul Constantin Drangoi.

Pe teritoriul sovetelor sătești Manoilești, Ulmu și Văsieni în perioada ocupației autoritățile româno-germane au săvîrșit următoarea crimă: în iulie 1941 la 3 km de la s. Văsieni de către soldații și ofițerii unității militare  a armatei române în trecere au fost împuscați 15 cetățeni sovetici – locuitori ai s. Ulmu, printre împușcați erau bătrîni, bătrîne și copii. În iunie 1944 în s. Ulmu era dislocat batalionul IX de cîmp de jandarmi, care era comandat de către locotenentul Tudor Anghelescu, sub comanda căruia pe teritoriul sovetului sătesc Manoilești au fost împușcați 15 cetățeni sovetici nevinovați – locuitori ai s. Ulmu. (A se vedea doc. nr. 206)
La săvîrșirea acestei crime au participat șeful postului de jandarmi din s. Ulmu plutonierul Constantin Petrea, șeful secției de jandarmi din s. Văsieni plutonierul-major Ștefan Macovei, locțiitorul lui, șeful de post plutonierul Ion Reniu, plutonierul Vladimir Scutaru, sergentul-instructor David, sergenții Stan, Dinu Florea, jandarmii Ion Ghelencea, Ilie Bărbieru și Constantin Negrea. În vara anului 1944 de către jandarmul postului Văsieni Ion Ghelencea a fost ucis locuitorul s. Văsieni Basarab Ivan Vasilievici. În 1944 de către jandarmerie în s. Ulmu a fost spînzurat pe un stîlp de telegraf locuitorul satului sus-numit Dumitru Strestianu.
În total pe teritoriul sovetelor sătești Manoilești, Ulmu și Văsieni au fost împușcate 44 de persoane, spînzurată o persoană, au fost supuse arestărilor, bătăilor și torturilor 63 de persoane, au murit în urma bombardamentelor trei persoane, au murit din cauza bătăilor și torturilor șase persoane.

În iulie 1941 de către doi soldați și un ofițer ai unei unități militare a armatei române în trecere, numele cărora nu au fost identificate, au fost arestate și împușcate 4(patru) persoane, locuitori ai s. Molești, și anume următoarele: Grossu Nicolai, Lucov Andrei, Postolache Semion și Zemcenco Mihail. În vara anului 1944 de către postul de jandarmi al s. Molești, din ordinul și cu participarea personală a șefului de post plutonierului Ion Spiridon au fost împușcați locuitorii s. Molești Curoșu Ion, Graur Vasile, Țurcan Alexandru și Prepeliță Ion. În total pe teritoriul sovetului sătesc Molești au fost împușcate opt persoane.

În iulie 1941 de către soldații unei unități militare române în trecere au fost împușcate patru persoane, locuitori ai s. Drăgușenii Vechi. În 1944 de către jandarmii Harghel și Gheorghe Stan au fost arestați locuitorii s. Drăgușenii Vechi Andronic Mihail Nicolaevici și Andronic Vasilii Pavlovici, care au fost supuși bătăilor și torturilor, iar mai apoi au fost împușcați. În total au fost împușcați șase oameni.
De către jandarmii Harghel și Gheorghe Stan în iulie 1944 au fost împușcați doi locuitori ai s. Stolniceni. Tot ei arestau cetățeni nevinovați, care erau supuși bătăilor și torturilor. O persoană a murit în urma bătăilor și torturilor. În urma bombardamentelor a murit un om.

În iulie 1941 de către șeful postului de jandarmi în s. Bardar plutonierul Tudor Ciurdea a fost împușcată familia lui Ițik Volfovici, soția lui și fiul.

În iulie 1944 de către plutonierul jandarmeriei Constantin Văcaru a fost împușcată Elena Luchina. De către soldați necunoscuți ai armatei germane au fost împușcate două persoane. În total în s. Bardar au fost împușcate șase persoane, au fost supuși arestărilor, bătăilor și torturilor 250 de persoane, au murit în urma bombardamentelor inamice cinci persoane. De către aceiași jandarmi, plutonierii Ciurdea și Văcaru, au fost supuși bătăilor și torturilor 36 de locuitori ai s. Fundu Galben, în urma bombardamentelor a murit o persoană.

În s. Mereșeni au fost împușcate trei persoane, au fost supuse arestărilor, bătăilor și torturilor șapte persoane, în urma bătăilor și torturilor au murit două persoane, una a fost ucisă în urma bombardamentelor, un om a fost dus în robie nemțească. Vinovații pentru crimele săvîrșite sînt plutonierul-major al jandarmeriei din Cotovsc Gavril Rusu, Victor Trancotă și Gherasim. De către aceiași jandarmi au fost supuși bătăilor și torturilor 24 de locuitori ai s. Sărata-Mereșeni, de unde două persoane au fost duse în robie germană.

În perioada ocupației în s. Costești au fost împușcați trei partizani, au fost supuși arestărilor, bătăilor și torturilor 100 de locuitori ai s. Costești. O persoană a murit în urma torturilor, una – în urma bombardamentelor. Vinovații pentru crimele săvârșite sînt șeful postului de jandarmi din s. Costești plutonierul Ion Grigore, plutonierul Gheorghe Gabur și jandarmul Vidu.

În s. Ruseștii Noi de către comandanții postului de jandarmi plutonierul Constantin Andrieș și locțiitorul lui, plutonierul Alexandru Mihailescu, în aprilie 1944 a fost ucis locuitorul s. Ruseștii Noi Ghimpu Timofei Semionovici. Au supuse arestărilor și bătăilor trei persoane. Au fost mînați în robie nemțească 40 de oameni.

În total pe teritoriul raionului Cotovsc au fost împușcate 228 de persoane, spînzurată o persoană, au murit în urma bătăilor și torturilor 10 persoane, au fost ucise în urma bombardamentelor 49 de persoane.
În total au murit 288 de persoane.
Au fost supuse arestărilor, bătăilor și torturilor 807 persoane.
Au fost duse în robie germană 116 persoane…*
(* Sînt omise numele jandarmilor care au săvîrșit crimele)

Președintele comisiei – Țîganov A. I.
Membrii comisiei: Pravovskii E. E., Kiseliov A. F., Kazanțev M. A., Madan I. V.

Arhiva Națională a Republicii Moldova, fondul 1026, inventarul 2, dosarul 22, filele 116-119. Original.
Sursa:“Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. 1941—1945 гг. Сборник документов и материалов в 2-х томах. Кишинёв: Штиинца, 1975.”/ RSS Moldovenească în Marele Război pentru Apărarea Patriei al Uniunii Sovetice. 1941-1945. Culegere de documente și materiale în 2 volume. Chișinau: Știința, 1975. Volumul 2 . Documentul N. 208

Reclame