RASIZMUL FUNDAMENTAL AL OCCIDENTULUI

43873819Propun atenției voastre un interviu cu filozoful rus A. Dughin , acordat saitului russia.ru, tradus de mine.
Nu sînt de acord cu unele idei ale teoriei lui Dughin, dar, după părerea mea, în acest interviu spune multe vorbe cu tîlc.

”În ultimul timp se vorbește mult despre ”lista lui Magnitsky” și despre contrapretențiile părții noastre, despre nerespectarea drepturilor în SUA, despre încălcarea libertăților democratice în Europa de Vest.

Aceasta trezește gîndul despre standartele duble ale Occidentului, care din ce în ce mai des sînt criticate de noi, de China, de alte țări, care nu sînt de acord cu faptul, că Occidentul își apropriază dreptul să stabilească normele de comportament în orice societate – a sa și a altora – și îl interpretează în conformitate cu interesele proprii.

Desigur, standartele duble sînt de față, dar aici trebue să examinăm acestaă problemă un pic mai profund. Și, printre altele, vreau să atrag atenția asupra cărții remarcabile unui specialist american de relații internaționale (International relations), Hobson, care se numește ”Eurocentrismul” (în engleză – John M. Hobson ”The Eurocentric Conception of World Politics” -y. o.). În această carte din 2012 sînt descrise toate tipurile, modelele de interpretare ale comportamentului cetățenilor diferitor societăți din punctul de vedere occidental.

Aceasta este o carte unică, care arată foarte documentat și consecvent , că există o idee, împărtășită absolut de toate puterile, de toate tipurile de organizații politice, partide, școli științifice ale Occidentului, bazată pe un rasizm desăvîrșit și care nu se pune absolut la îndoială.

Acesta era un fapt pînă la mijlocul sec XX, fapt care nu era contestat de nimeni, și aceasta se păstrează, din punctul de vedere al lui Hobson, și în timpul nostru, numai că a primit nume diferite.

Care-i sensul aici? Acela, că Occidentul împarte toate societățile în trei tipuri: civilizația la singular, barbaria și sălbătăcia. Civilizația este considerată gradul înalt de eficiență tehnologică și este socotit tipul superior de societate în toate sensurile. Aceasta este civilizația oamenilor, care s-a dezvoltat progresiv, care este de caracter normativ. Toată societatea se mișcă în această direcție. Deaceea acea societate, care ajunge prima această stare de civilizație, are nu numai posibilitatea tehnică de a comanda și de a stabili ordinea de zi celorlaltor tipuri de societăți, dar este și cea mai morală, cea mai justă, și are motive spirituale și culturale să guverneze.

Această idee a superiorității civilizației asupra barbariei și sălbătăciei stătea la baza politicii coloniale a Occidentului. Cînd se vorbea, de ce Occidentul trebue sau de ce poate să aibă colonii, politicii occidentali, intelectualii spuneau: ”Deoarece noi aducem civilizația”.

Ce este interesant? Că Hobson arată, că exista un imperializm civilizațional, care spunea, că ”noi aducem civilizația, nouă ne convine, pentru că căpătăm resurse, control asupra forței de muncă, piețe noi de desfacere”. Adică, aceasta este doar ordinea de zi egoistă și imperialistă a rasizmului occidental.

Dar și acei ce criticau imperializmul, acei ce erau contra unei asemenea atitudini tehnologice față de colonii, deopotrivă împărtășeau orientările rasiste ale civilizației occidentale, inclisiv și Kant, Adam Smith ș. a. m. d.

Și adepții colonializmului și imperializmului, și dușmanii colonializmului și imperializmului în aceeași măsură își întemeiau analiza diferitor societăți, culturi pe baza rasizmului fundamental, conform căruia nivelul de înzestrare tehnică a unei sau altei societăți ne dovedește, dacă avem de a face cu o societate superioară sau inferioară.

Barbarie era considerată mai puțin eficientă, din punct de vedere tehnologic, decît civilizația. Și pe acest temei acele societăți, popoare, state, care au fost plasate la barbarie, erau considerate neomenești. Erau considerete și sînt considerate.

Acele societăți, în care în genere nu exista nici un fel de organizare politică și erau primitive, la nivelul triburilor, erau numite sălbătăcii.

Iată deci, aceste trei niveluri de dezvoltare – de la sălbătăcie la barbarie – se considerau trecute de Europa (toate nivelurile). Deaceea Europa are și dreptul, și datoria să înfătuiască o politică imperialistă, cum sub formă de cuceriri directe, așa și sub formă de civilizare a celorlalte popoare, desigur, în interesele proprii.

În felul acesta, modelul relațiilor internaționale chiar de la începuturi și pînă la Obama sau la Uniunea Europeană a anului 2013, este bazat pe acest principiu. Adică în locul rasei albe, care era proslăvită în trecut și în interesele căreia se justificau unele sau altele inițiative coloniale sau standarte duble, astăzi merge vorba despre respectarea drepturilor omului, valorilor, nivelului democrației.

Indicele democrației determină, care țări aparțin civilizației, și care – barbariei. În mod corespunzător, pînă la mijlocul sec. XX exista și un model curat rasist pentru determinarea acestor forme: civilizația=albii, barbaria=galbenii, sălbătăcia=negrii.

Și aceasta împărtășau nu numai așa reprezentanți, ca Madison Grant, de pildă, sau Chemberlain, sau Hitler, dar aceste idei erau acceptate și de omenosul Woodrow Wilson, care cerea excluderea studenților de culoare din universități, deoarece el considera, că aceștia prezentau un pericol, puteau tulbura unitatea rasială a americanilor albi.

Aceasta era la începutul secolului XX. Și aceste persoane ne vorbesc nouă de corectitudine politică, care nu numai că au întrodus robia, care nu a existat nici odată în istoria rusă, dar chiar și în epoca modernă înrobeau oamenii numai pentru că erau de altă culoare și aparțineau sălbătăciei.

Un reprezentant al tribului pigmeilor era demonstrat în anii 20 ai sec. XX într-o grădină zoologică americană într-o cușcă, împreună cu maimuțele, pînă cînd, după intervențiile protestanților de culoare nu a fost scos de acolo. Dar multă vreme a petrecut în acel loc – în grădina zoologică, un om, numai în baza faptului, că era negru. Aceasta demonstrează (după Hobson), că cultura occidentală este absolut rasistă.

Acum să ne uităm, ce atitudine are acest model rasist față de suveranitate. Există suveranitate deplină, de care se bucură țările civilizate, și suveranitate așa numită de gradient(sau de default), de care se folosesc celelalte state, considerate ca fiind în stare de tranziție între civilizație și barbarie. Corespunzător, țările lumii civilizate au dreptul să se amestece în această suveranitate de default, insuficientă, parțială, – iată și ”lista lui Magnitsky”.

Deci noi, ca țară ce aparține barbariei și stării intermediare, din punctul de vedere al culturii europene occidentale, necesită civilizare și modernizare, – asta chiar noi înșine recunoaștem. Iar dacă chiar noi recunoaștem – iată că și în Occident aplaudează. Corect, barbarii înțeleg că sînt barbari. Trebue să meargă în direcția civilizației. La ei încă nu se respectă suficient drepturile omului.

Și deodată barbarii înaintează contrapretenții! Barbarii?! Să reproșezi civilizației, că nu este suficient de civilizată?!

Uitați-vă, este o poziție dezechilibrată: noi credem, că sîntem la fel de suverani ca ei; noi credem că sîntem membrii G8, și că deja ne-au primit în civilizație. Dar, în realitate, aceiaș istorie cu ”lista lui Magnitsky” și alte măsuri discriminatorii la adresa noastră ne arată, că Occidentul se conduce tot de schema clasică veche. Occidentul, țările NATO sînt civilizația, iar noi sîntem o țară în fază de tranziție.

Noi, chinezii, țările BRIC, brazilienii, hindușii – noi sîntem țări care se află în starea barbariei, dar care se strădue. Poate vor reuși.

Totodată este interesant, că atitudinea reprezentanților civilizației față de barbari este foarte suspicioasă. Întărirea regimelor barbare este periculoasă pentru civilizație, de aceea nimeni nu este interesat, ca ele să fie puternice. Iată dacă ele vor fi neputincioase, dezmembrate, și se vor civiliza pe bucăți – atunci e altă treabă. Pentru că întotdeauna există posibilitatea, că sub aparența procesului de modernizare se ascunde năzuința barbarilor să-și apere pozițiile, să-și întărească forțele – economice, politice, – și apoi să contraatace civilizația.

Iată acest model de relații internaționale este dominant la evaluarea poziției Rusiei. Ei și ce vrem noi cu critica noastră la adresa nerespectării drepturilor omului? Noi sîntem oameni de categoria a doua. Și, apropo, afirmația lui Napoleon ”scobiți puțin un rus și veți da de un tătar”, avea un caracter pur rasist. Tătari(aceasta este e figură mitologică) erau considerați cei galbeni, reprezentanții popoarelor turcice. Și, corespunzător, ”scobiți puțin un rus și veți da de un tătar” pentru Napoleon și europeni însemna: uitați-vă mai atent la Imperiul Rus, – veți vedea nu o societate civilizată sub imaginea voalului european, dar o societate barbară.

Așa era în secolul XVIII, în XIX, ș. a. m. d., exact așa este și acum, la începutul secolului XXI. Corespunzător, noi nimerim în această categorie în secțiunea lumii a doua, sau în țările barbare, cu concluziile corespunzătoare.

Aici se pune următoarea întrebare: ce să facem, totuș, ca să fim primiți în civilizație? Și aici este iarăș foarte interesant. De fapt nimeni nu ne va primi în civilizație, pentru că noi sîntem prea puternici, sîntem prea independenți, identitatea noastră este foarte neobișnuită, și întotdeauna va fi bănuiala, că nu sîntem altcineva decît niște barbari mascați.

Deaceea ca să fim primiți în civilizație (așa cum o înțelege lumea occidentală), în comunitatea euroatlantică, trebue să nu mai fim puternici, să nu mai fim independenți, să ne împărțim în cîteva părți, și pe bucăți să ne mișcăm spre civilizație.

Eu sînt ferm convins, că de la aceasta noi nu numai că nu vom deveni mai civilizați, dar vom sălbătăci definitiv. Noi și așa sălbătăcim. Cu cît mai mult ne stăruim să asemănăm celor din Vest, cu atît mai mult devenim sălbatici și alunecăm în asemenea stare de barbarie.

De fapt, dacă să vorbim serios, Rusia trebue doar să-și accepte propria soartă, care nu se află nici în Occident, care nu se află nici în Orient. Ea se află în Eurasia. Trebue să refuzăm acest model rasist(rasizm biologic, cît și cultural) de dezmembrare a diferitor societăți; să susținem că sînt diferite civilizații, și că criteriul civilizației occidentale nu este universal. El este potrivit pentru ei, dar nu se potrivește civilizației chineze, civilizației euroasiatice ruse, civilizației latinoamericane, civilizației islamce ș. a. m. d.

Cu alte cuvinte, pentru început trebue să elaborăm o teorie multipolară a lumii, teoria egalității civilizațiilor și să desființăm în cel mai crunt mod rasizmul ”occidentalo-centric”.

Iată și originalul:http://media-mera.ru/politics/2013-01-15-fundamentalnyi-rasizm-zapada

Reclame